Hyppää sisältöön

Opinnäytetyöt

2021: Väyläviraston INSPIRE-tietotuotteiden tilanne ja velvoitteiden täyttäminen
1/2021: Tieliikennekuormien soveltaminen 2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa
2/2021: Maanpainerakenteisiin kohdistuvien liikennekuormien
suunnitteluarvojen verifiointi

3/2021: Hankeosalaskenta infrahankkeissa: Edellytyksiä hankeosalaskentasovelluksen toteuttamiseen
4/2021: Maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntäminen Väyläviraston suunnitteluohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa
5/2021: Hankeosalaskenta katuhankkeissa - Laskentalogiikan kehittäminen


1/2020: Rautatiealueelle myönnettävien erityisten oikeuksien hinnoittelu
2/2020: Nanopinnoitteen vaikutus liikennemerkkien lumeentumiseen
3/2020: Forecasting Indirect Costs in Finnish Public Transport Infrastructure Projects: Applications with Machine Learning Models
4/2020: Juurisyyketjujen esittäminen rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisessa
5/2020: Taitorakennerekisterin tunnelitiedon sisällön ja syötön kehittäminen
6/2020: Kiviaineksen laadun vaikutus asfalttipäällysteen nastarengaskulumiskestävyyteen
7/2020: Tieturvallisuusarviointi Euroopan laajuisen tieverkon ulkopuolisilla väylillä
8/2020:  Rautatieinfrastruktuurin käytön rajakustannusten ekonometrisen mallinnuksen tarkastelu
9/2020:  Tietomallipohjainen kustannuslaskenta infra-alalla - Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä

1/2019: Pintakelirikkoisen soratien kunnossapito
2/2019: Inhimilliset ja organisatoriset tekijät: Eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset rautateitoimintojen turvallisuusjohtamisessa
3/2019: Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä
4/2019: Siltojen tulopenkereiden 2D- ja 3D-stabiliteettilaskentamenetelmien vertailu
5/2019: Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa: Junaratikka lainsäädännön ja tekniikan näkökulmasta
6/2019: STk-hankintamalli Väyläviraston pilottihankkeissa
7/2019: Development of BIM process through knowledge management
8/2019: Rautatieliikenteen matkustajainformaation kehittäminen matkaketjujen sujuvuuden näkökulmasta
9/2019: Väylähankkeiden kuivatussuunnittelu mallintamalla