Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 8 parantaminen välillä Rauma - Eurajoki, YVA ja yleissuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun yleissuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.12.2021, ELY-keskuksen osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.12.2021 - 17.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin 0295 022 782 ja [email protected]

 

Julkaistu 15.12.2021