Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 21.12.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Soili Katko, puhelin 0295 024 010 ja [email protected] .

Julkaistu 21.12.2021