Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelu ja maastotöiden aloittamisesta : Valtatien 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä, Tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kuulutus julkaistaan 14.4.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 14.4.2021 – 14.5.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Jarmo Toikka, puh. 0295 024 600, [email protected].

Julkaistu 14.04.2021