Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

 • 029 534 3149

Rakennuttajakonsultti Welado Oy

Projektipäällikkö

Jukka Ylönen

 • 040 749 3063

Kontiomäki-Pesiökylä, radan parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Kainuu

Hankkeessa radan rakenteet uusitaan, rata varustetaan turvalaitteilla sekä tehdään tasoristeysten tiejärjestelyjä. Lisäksi suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka Pesiökylään. 

Hankkeen aikataulu

 • Pesiokylän kuormauspaikan tilatarveselvitys 2019
 • Rata- ja tiesuunnitelmat 2020-2022
 • Pesiokylän kuormauspaikan rakentaminen syksy 2021-2023
 • Hanke valmistuu 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Yhteistyökumppanit
Rakennuttajakonsultti Welado Oy
Kustannukset
81 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • varmistaa radan käytettävyys ja nopeuttaa rautatiekuljetuksia
 • lisätä radan kuljetuskapasiteettia
 • tehostaa teollisuuden logistiikkaa mahdollistamalla uusien energiatehokkaiden veturien käytön
 • laskea kuljetuskustannuksia ja parantaa puun saatavuutta alueelta

Nykytila

Kontiomäki–Pesiökylä–Ämmänsaari -rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Radalla sijaitsevat Hyrynsalmen ja Ämmänsaaren raakapuunkuormauspaikat. Rataosan kuljetusmäärät ovat nousseet viimeisinä vuosina. 

Radan tekninen kunto on huono ja liikennöinnin jatkuminen edellyttää, että radalle tehdään lähivuosina peruskorjaus. Rataosan nykyinen suurin sallittu akselipaino estää mm. uusien energiatehokkaiden dieselvetureiden käytön. 

Raakapuukuljetusten määrän arvioidaan peruskorjauksen seurauksena kasvavan selvästi aiemmin toteutuneita määriä suuremmaksi. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa perusparannetaan rata 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan puunkuormauspaikan tieyhteyksiä.

Lisäksi hankkeessa laajennetaan Kontiomäen raakapuunkuormauspaikan varastoalue ja tehdään mahdollisuuksien mukaan tasoristeysjärjestelyitä.

Hankkeeseen sisältyy kuusi eri ratasuunnitelmaa ja yksi tiesuunnitelma. 

Suunnitelmia käsitellään omina kokonaisuuksinaan, ja jokaisesta suunnitelmasta järjestetään omat vuorovaikutustilaisuutensa.

RATA:

 • Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma; Suomussalmi
 • Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi, Suomussalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi
 • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki-Ristijärvi, välillä Laajanjoki-Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi

TIE:

 • Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie–valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi

Liitteet

Kontiomäki–Pesiökylä-hankkeen kartta, avautuu samaan selainikkunaan. Näkymää voi suurentaa kartan päällä näkyvän suurennuslasin avulla.

Infomateriaali liittyen Kontiomäki-Pesiökylän radan perusparannus -hankkeeseen, Pohjois-Suomen ratahankkeiden markkinainfo 25.5.2021

 

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!