Takaisin

Laihian kohdan tiehankkeessa työt jatkuvat keväällä

Laihian kohdan tiehankkeessa työt jatkuvat keväällä

Julkaistu 11.04.2019


Vt 3 ja Vt 18 Laihian kohdan tiehanke aktivoituu jälleen hiljaisemman talvikauden jälkeen. Tällä hetkellä on käynnissä Ratikyläntien sillan alittavan väylän rakentaminen. Uusi alikulku on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle, kävelijöille ja pyöräilijöille.

Ratikyläntien sillan alle rakennetaan betonikaukalo, jota varten on rakennettu työnaikainen tukiseinä. Tukiseinän sisällä on käynnissä seinän ankkurointityöt ja maanleikkaukset. Betonikaukalon rakentaminen aloitetaan näiden valmistuttua. Ratikyläntien sillan alikulku valmistuu kesän 2019 aikana.

Ratikyläntien sillan alikulun valmistuttua voidaan aloittaa Asematien ja valtatien 3 liittymäalueen työt. Liittymäalueen nykyinen kävelyn ja pyöräilyn alikulku puretaan ja sekä ajoneuvoliikenne että kävelijät ja pyöräilijät siirtyvät käyttämään Ratikyläntien sillan uutta alikulkua. Lisäksi liittymäalueelle rakennetaan meluseinä vähentämään liikenteen meluvaikutuksia. Myös Ratikyläntien kiertoliittymä ja Ratikyläntien ja Asematien välinen jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan valmiiksi.

Lisäksi vuoden 2019 aikana tullaan tekemään pienempien liittymäalueiden viimeistelyjä, Vt 3:lle rakennetaan keskikaiteet ja viimeinen päällystekerros ja koko hankealueella tehdään kiveys- ja vihertöitä.

Tiedotteen liitteenä on kartta töiden sijoittumisesta. 

Lisätietoja: 

Väylä (ent. Liikennevirasto)

Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylävirasto, p. 029 534 3134, akseli.nurmi@vayla.fi

Skanska Infra Oy

Projektipäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, timo.kujanpaa@skanska.fi

Hanke verkossa:
www.vayla.fi/vt3laihia, www.facebook.com/vt3vt18Laihia

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtateiden 3 ja 18 solmukohdassa Laihialla. Hankkeessa rakennetaan noin 2 km uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 km nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi kävelijöille ja pyöräilijöille rakennetaan uusia, aiempaa turvallisempia väyliä.  Melusuojauksia rakentuu noin 2 km ja uusia siltoja seitsemän. Hankkeen tilaaja on Väylävirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy. Hanke on Väylän ja Laihian kunnan yhteisrahoitteinen, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.


reaktionapit