Takaisin

Ilmoitus: Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta – Koivuahontie, Nivala, tiesuunnitelma

Ilmoitus: Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta – Koivuahontie, Nivala, tiesuunnitelma

Julkaistu 25.6.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 25.6.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 25.6. – 25.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020