Hyppää sisältöön

Ylinopeuksien yleisyys maantietunneleissa kasvattaa onnettomuusriskiä

Julkaistu 11.5.2021

Väyläviraston tutkimus osoittaa, että ylinopeus maantietunneleissa on yleistä. Onnettomuudet tunneleissa aiheuttavat herkemmin vakavampia seurauksia kuin avo-osuudella tapahtuvat onnettomuudet. Liikenneturvallisuutta tunneleissa voidaan parantaa esimerkiksi automaattivalvonnan avulla.

Autoja maantietunnelissa

Liikenteen nopeudella on merkittävä rooli maantietunneleiden riskianalyysissa sekä liikenneturvallisuuden arvioinnissa. Väyläviraston tuore tutkimus selvitti tunneleissa ajettavien ylinopeuksien yleisyyttä, ja arvioi ylinopeuden aiheuttamaa turvallisuusongelmaa. Tutkimuksessa selvitettiin myös tunneleiden automaattivalvonnan hyötyjä sekä kykyä hillitä liikenteen ajonopeuksia. 

Tutkimuksessa tehdyt mittaukset toteutettiin eri puolilla Suomea Karnaisten (Vt1), Markkinamäen (Vt7), Hiidenkallion (Mt102) ja Revontulen (Vt4) tunneleissa sekä Rantatunnelissa (Vt12). 

Ylinopeudet aiheuttavat turvallisuusongelman

Maantietunneleissa tehdyt nopeusmittaukset osoittavat, että suuri osa maantietunneleiden autoilijoista ajaa ylinopeutta. Kaupunkiliikennetunneleissa ylinopeutta ajavien osuus on noin 80 % ja moottoritietunneleissa hieman yli 50 %. Kaupunkitunneleissa 15 % kuljettajista ajaa yli 10-15 km/h ylinopeutta ja moottoritietunneleissa 15 % kuljettajista ajaa yli 15 km/h ylinopeudetta.  

Suomessa yleisimmät onnettomuustyypit tunneleissa ovat peräänajot ja kaistanvaihto-onnettomuudet, sekä törmäämiset tunnelin laitteisiin ja rakenteisiin. 

”Tunnelissa tapahtuvat onnettomuudet johtavat herkemmin vakavampiin seurauksiin kuin avo-osuudella, sillä suljetussa ympäristössä esimerkiksi onnettomuuden raivaus- ja pelastustyöt vaikeutuvat. Lisäksi tunneleiden onnettomuudet sekä mahdolliset tulipalot aiheuttavat verrattain suurempia taloudellisia vahinkoja”, kertoo tietunneliturvallisuuden asiantuntija Kari Korpela. Vuosina 2017-19 Suomessa tapahtui 100 onnettomuutta tunnelissa tai tunnelin välittömässä läheisyydessä.

Miten nopeuksia voidaan rajoittaa? 

Automaattinen nopeusvalvonta vaikuttaa liikenteen keskinopeuksiin ja suurimpiin ylinopeuksiin laskevasti. Tämä vähentää myös tunneleissa tapahtuvien henkilövahinko-onnettomuuksien sekä kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrää. 

Muista maantieympäristöön soveltuvista nopeudenhallintakeinoista esimerkiksi leveillä keskiviivamerkinnöillä on todettu olevan suotuisa vaikutus ajonopeuksiin. Vaihtoehtoisia nopeutta alentavia keinoja voisivat olla myös nopeusnäyttöjen tai tunneleiden sisärakenteiden kuvioiden käyttö, mutta näiden keinojen käyttö vaatii vielä lisätutkimuksia. Nyt valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella toteutettavat toimenpiteet sovitaan erikseen.
 

Lisätietoja: 
Asiantuntija, tietunneliturvallisuus Kari Korpela, puh. 050 5938144
 

Linkki julkaisuun (pdf)


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.