null
null Miten työmaiden turvallisuutta edistetään?

Miten työmaiden turvallisuutta edistetään?

Julkaistu 06.02.2020

Kaikilla on oikeus turvalliseen työntekoon. Kaikilla on myös velvollisuus edistää turvallisuutta. Luumäki-Imatra-ratahankkeen turvallisuuskoordinaattori Krista Kouvalainen varmistaa osaltaan, että työturvallisuus toteutuu.

Infrahankkeiden turvallisuustoiminta perustuu muun muassa työturvallisuuslakiin ja asetukseen rakennustyön turvallisuudesta. Laissa määritellään muun muassa, että työpaikan ja työn suorittamiseen liittyvät riskit on arvioitava etukäteen.

– Lainsäädäntö asettaa työn turvalliselle suorittamiselle tiettyjä vaatimuksia. Työturvallisuuslain asetukset kattavat työn turvalliseen suorittamiseen liittyviä kohtia, kuten vaaralliset kemikaalit, itse työympäristön sekä henkilösuojaimien käytön. Luumäki-Imatra-ratahankkeen haasteet verrattuna vaikkapa talonrakentamiseen ovat sen monet samanaikaisesti käynnissä olevat, maantieteellisesti erilliset urakat, suuri työntekijämäärä sekä tietenkin se, että kyse on sähköradasta. Sähkön kanssa työskentely vaatii erityistä huomiota, Krista kertoo.


Luumäki-Imatra-ratahankkeen turvallisuuskordinaattori Krista Kouvalainen.

Kentällä näkyvinä hahmoina valvojilla on erinomainen tilaisuus edistää turvallisuutta.

Turvallisuus kulkee mukana koko hankkeen ajan

Ennen töiden aloittamista rakennuttaja laatii riskienhallintasuunnitelman sekä turvallisuusasiakirjan, joilla rakennuttaja kertoo työn toteuttajalle hankkeeseen liittyvistä vaaroista ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Näiden lisäksi rakennushankkeille on laadittava lakisääteiset turvallisuussäännöt ja  menettelyohjeet, joissa kerrotaan turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä ja vaatimuksista rakennushankkeen aikana.

– Työn toteuttajat puolestaan laativat ennen töiden aloittamista myös riskienhallintasuunnitelman sekä turvallisuussuunnitelman, joissa he esittävät työhönsä liittyvät riskit ja kuinka niitä hallitaan. Dokumentoinnin avulla on tarkoitus osoittaa ja varmistaa, että turvallisuus on huomioitu ja suunniteltu. Tärkeää on toki käydä dokumenttien sisältö ja työhön liittyvät vaarat läpi työntekijöiden kanssa, Krista painottaa.

Rakentamisen aluksi pidetään Väylän oman käytännön mukaisesti turvallisuuden aloituskokous, jossa käydään läpi myös kaikki turvallisuuteen liittyvät käytännöt läpi. Turvallisuudesta huolehditaan säännöllisesti töiden ollessa käynnissä:

– Urakoilla pidetään kuukausittaisia työmaakokouksia, joissa myös turvallisuusasioita käsitellään. Urakoille nimetyt valvojat kiertävät työmailla jatkuvasti, ja pitävät työn turvallista suorittamista silmällä. Tarvittaessa järjestetään erillisiä turvallisuuskokouksia. Urakoitsijat huolehtivat tietenkin hekin turvallisuudesta perehdytyksissään ja omassa työssään, Krista kertoo.

Urakan lopussa pidetään turvallisuuden päätöskokous, jossa arvioidaan turvallisuuden ja riskienhallinnan onnistuminen toimeksiannolla.

Hankkeen turvallisuuskoordinaattori tukee hankkeen osapuolia turvallisuusasioissa

Heti Luumäki-Imatra-ratahankkeen alussa on nimetty turvallisuuskoordinaattori, jonka keskeisiä tehtäviä on varmistaa, että turvallisuus huomioidaan koko hankkeen ajan, lakisääteisten turvallisuusdokumenttien laatiminen ja ylläpito sekä yhteistyö turvallisuusasioissa päätoteuttajan kanssa.

– Turvallisuuskoordinaattori tukee urakoitsijoiden ja toimeksiantojen lisäksi myös rakennuttajan omaa organisaatiota, kuten valvojia, hankintaa tekeviä ja rakennuttajainsinöörejä, jotta turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, Krista sanoo.

Työturvallisuuden seuranta käytännössä

Luumäki-Imatra-ratahankkeen rakennustyömaat tarkistetaan kerran viikossa ja varmistetaan, että urakalla on käytössä tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet, laitteet sekä telineet, ja että kulkutiet ovat kunnossa ja että työmaan yleisilme on siisti.