Takaisin

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeen rakennustyöt käynnistyvät

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeen rakennustyöt käynnistyvät

Julkaistu 10.10.2016

Liikennevirasto ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet Vt 9 Jännevirran kohta -hankkeen urakkasopimuksen 10.10.2016. Solmitun urakkasopimuksen arvo on 26,5 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan liikenneväylien korjausvelkaohjelmasta.

Rakennustyöt käynnistyvät lokakuun puolivälissä. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät sillan perustusten tekemiseen ja siltapenkereiden rakentamiseen. Alkusyksyn aikana tehdään valmiiksi pengerrystöiden vaatimat kiertotiejärjestelyt ja työmaa-alueiden raivausta talven töitä varten. Kiertotiejärjestelyt eivät aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle.

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta nykyisen sillan eteläpuolelle. Uusi silta varmistaa turvallisen sillan ylityksen, kun ajorata ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan nykyistä leveämmiksi. Kiinteä silta puolestaan sujuvoittaa niin maantie- kuin vesiliikennettäkin. Sillan pituudeksi tulee 577 metriä, jolloin se on Suomen kuudenneksi pisin silta.

Lisäksi hankkeessa parannetaan valtatieosuutta, yksityisteiden liittymiä, kevyen liikenteen järjestelyitä ja uusitaan tie- ja katuvalaistusta.

Hanke valmistuu syksyllä 2018.

Seuraa hanketta:
verkkosivuillamme www.liikennevirasto.fi/vt9jannevirta
Facebook-sivuillamme Vt 9 Jännevirran silta

Lisätietoja:
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Jetro Matilainen, projekti-insinööri, Liikennevirasto, 029 534 3573

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.