Takaisin

Vt 3 ja vt 18 Laihian kohta: Liikennevirasto hakee muutosta hallinto-oikeuden päätökseen

Vt 3 ja vt 18 Laihian kohta: Liikennevirasto hakee muutosta hallinto-oikeuden päätökseen

Julkaistu 18.04.2016

Liikennevirasto hakee muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, jonka perusteella vt 3 ja vt 18 Laihian kohdan tiesuunnitelman toimeenpano kiellettiin ja asia palautettiin Liikennevirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutosta tulee hakea 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksestä.

 

Tiesuunnitelmat tulevat hyväksymispäätöksellä voimaan, ellei valituksia käsittelevä viranomainen toisin määrää. Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla –tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nojalla työt ehtivät olla käynnissä nelisen kuukautta.

 

Laihian kunnan laatimista kaavoista ja vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla tiesuunnitelmasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden 7.4.2016 päätösten mukaan myös Laihian kunnanvaltuuston hyväksymispäätös koskien vt 18 asemakaavan muutosta ja laajennusta kumottiin. Sen sijaan kunnan yleiskaavapäätöksen osalta Kirkonseudun osayleiskaavan valitus hylättiin.

 

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori 029 534 3502

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.
www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto