Takaisin

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie avataan liikenteelle marraskuussa Kuortaneentielle saakka

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie avataan liikenteelle marraskuussa Kuortaneentielle saakka

Julkaistu 08.10.2015

Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä otetaan ensimmäisen rakennusvaiheen tieosuus Rengonkylästä Kuortaneentielle liikenteelle marraskuun aikana. Rengonharjun ja Eskoon eritasoliittymät avataan liikenteelle kokonaisuudessaan. Takamäen eritasoliittymä avataan liikenteelle osittain. Loppuvuoden ja talven ajan töiden painopiste on Kuortaneentien ja Nurmon välisellä osuudella,

Siltatöitä tehdään näkyvästi Nurmossa

Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisellä osuudella tehdään maanleikkauksia ja louhintaa sekä ajetaan louherakennetta. Laskuojat ja kuivatusrakenteet ovat työn alla. Honkimäen, Lemmonviidan ja Vasarapuiston risteyssilloilla valetaan anturoita ja pilareita sekä rakennetaan kannen muotteja ja telineitä. Pronssimaan, Länsitien ja Sepänmaan risteyssilloilla tehdään siltamonttujen kaivuu- ja louhintatöitä, valetaan anturoita ja siltapilareita.
Liikennejärjestelyt: kiertotie Pohjan valtatiellä ja Keski-Nurmontiellä on käytössä kesään 2016 saakka. Myös kevyen liikenteen kiertotiet ovat käytössä.

Ensimmäinen vaihe liikenteelle marraskuun puolivälissä

Rengonkylän alueella tehdään viimeistelytöitä valtatiellä ja rampeilla. Kaiteita, melukaiteita, valaistuksia ja liikennemerkkejä asennetaan, kiveyksiä tehdään ja pystytetään riista-aitaa. Loput päällystykset tehdään lokakuun aikana. Poikittaisteillä ja kevyen liikenteen väylillä tehdään rakennekerroksia, maanleikkauksia sekä päällystystöitä.
Liikennejärjestelyt: Viljamaantien ja Honkakyläntien välillä sekä Alaasentiellä on voimassa 50 km/h rajoitus. Lyhyet kiertotiet ovat käytössä Teboilin risteyksessä ja Honkakyläntien kohdalla.

Seinäjoen ja Eskoon välillä tehdään kaide- ja valaistustöitä sekä asennetaan liikennemerkkejä ja riista-aitaa. Loput päällystystyöt tehdään Eskoon eritasoliittymän alueella.
Liikennejärjestelyt: Nopeusrajoitus Maantiellä 694 / Törnäväntiellä 50 km/h.

Eskoon ja Routakallion välillä tehdään viimeistelytöitä, asennetaan liikennemerkkejä ja rakennetaan hirviaitaa.
Liikennejärjestelyt: Routakallion ramppeja ei avata liikenteelle tänä vuonna.

Parkanon ja Haapamäen ratojen välisellä osuudella tehdään kaidetöitä ja asennetaan liikennemerkkejä.
Liikennejärjestelyt: Kalliosalontie ylittää vielä tielinjan, uusi reitti otetaan käyttöön marraskuun alkuun mennessä.

Haapamäen radan ja Mäki-Hakolantien välillä tehdään luiskia, kaiteita ja asennetaan valaisimia ja liikennemerkkejä. Riista-aitaa rakennetaan ja loput päällystystyöt tehdään liikenteelle otettavalla osuudella. Kuortaneentien ja Mäki-Hakolantien välillä tehdään vielä louhintatöitä ja ajetaan louherakennetta.
Liikennejärjestelyt: Mäki-Hakolantiellä on voimassa kiertotie.


Lisätietoja antavat

Liikennevirasto:
Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567 ari.makela@liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy:
Projektipäällikkö Sami Immonen puh. 050 414 7236 sami.immonen@skanska.fi
Työmaapäällikkö Sami Laakso puh. 050 380 3105 sami.laakso@skanska.fi

Hanke verkossa
liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie
facebook.com/vt19seinajoki

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.