Takaisin

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Venetsian sillan esirakennustyöt alkavat näkyä maastossa

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Venetsian sillan esirakennustyöt alkavat näkyä maastossa

Julkaistu 16.03.2017

Maantiellä 167 (Uudenmaankatu) käynnistetään esirakennustyöt Venetsian putkisillan kohdalla. Esirakentamisella haetaan säästöjä hankkeen aikana uusittavan ja jatkettavan putkisillan pohjarakennuskustannuksiin. Myös erilaiset pohjatutkimustyöt jatkuvat hankkeen alueella.

Venetsian putkisillalle rakennetaan hankkeessa uusi ajorata, jonka kohta esikuormitetaan korkean murskepenkereen avulla. Tavoitteena on saada sillan alla oleva noin 40 metrin paksuinen savikko puristumaan kokoon 1,5 vuoden mittaisen esikuormitusvaiheen aikana. Murskepenkereen poistamisen jälkeen tiepenger on lähes painumaton. Ratkaisulla saavutetaan noin puolen miljoonan euron kustannussäästöt verrattuna paaluperustukseen. Työt käynnistyvät viikon 12 alussa, maanantaina 20.3.2017. Esikuormituspenkereen rakentaa M. Huhtakallio Oy.

Edellytyksenä riittävän pitkä esikuormitusaika

Ratkaisu on mahdollinen, koska penger pystytään rakentamaan ennakoidusti, jolloin esikuormitusaika on riittävän pitkä pysyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Savikon painumista seurataan säännöllisesti painumamittauksin esikuormitusvaiheen aikana.

”Mikäli pitkää esikuormitusaikaa ei olisi käytettävissä, kohde perustettaisiin teräsbetonipaaluille ja paalulaatalle. Teräsbetonipaalujen tarve tässä tapauksessa olisi noin seitsemän kilometriä”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Pohjatutkimuksia jatketaan 

Maantien 167 osalla hankkeessa tehdään vielä täydentäviä pohjatutkimuksia, jotka palvelevat sekä rakentamista että erityisesti siltakaivantojen työaikaisia tukiseiniä. Pohjatutkimukset ajoittuvat viikoille 11 - 13.

Taratest Oy on voittanut täydentävien pohjatutkimusten kilpailutuksen hankeosan 1A (Hollola) osalta. Toimeksiannossa tehdään noin 700 maaperätutkimusta ja päivitetään maakerrosrajat maaperämalliin kevään 2017 aikana. 

Hankeosan 1B täydentävien pohjatutkimusten kilpailutus on hankinnassa. Tekijä selviää näillä näkymin maaliskuun 2017 lopulla.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

 

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

Tilaa hankkeen uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.