Takaisin

Uusi valtatie 4 ja Huutomäen eritasoliittymä avataan liikenteelle 13.10.2017

Uusi valtatie 4 ja Huutomäen eritasoliittymä avataan liikenteelle 13.10.2017

Julkaistu 12.10.2017

Huutomäen uusi eritasoliittymä ramppeineen ja kiertoliittymineen sekä uusi valtatie 4 ja valtatie 13 Huutomäen kohdalla otetaan käyttöön 13.10.2017. Rinnakkaistiet säilyvät toistaiseksi työmaa-alueena.

Uusi eritasoliittymä, joka sijoittuu Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen, sekä valtatien 4 uusi linjaus ovat osa Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta. 

”Valtatien 4 parantamisella halutaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, kehittää raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä sekä vähentää meluhaittoja”, sanoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

Kokonaisuudessaan valtatietä 4 parannetaan hankkeessa välillä Kuorejoki–Mämme, ja esimerkiksi välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä Huutomäen ja Äänekosken kohdalla.

Uudet liikennejärjestelyt vaikuttavat julkisen liikenteen ja oppilaskuljetusten reitteihin

Jyväskylä - Äänekoski yhteysvälin (Vt4) uudet pysäkit sijaitsevat Huutomäen eritasoliittymän rampeilla. Pysäkeille pääsee kevyen liikenteen väyliä pitkin. Saarijärvi - Äänekoski yhteysvälillä pysäkit sijaitsevat Saarijärventiellä (Vt13) Honkolan koulun kohdalla, ja myös niille kuljetaan kevyen liikenteen väyliä ja alikulkua pitkin.  

Perjantaista 13.10.2017 alkaen Jyväskylästä ja Saarijärveltä Äänekoskelle oppilaskuljetuksia ajavat linja-autovuorot ajavat eritasoliittymän rampeilla sijaitsevien pysäkkien kautta. Samoin iltapäivällä Äänekoskelta Jyväskylään ja Saarijärvelle lähtevät linja-autot kiertävät pysäkit.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistui ratatöiden osalta elokuussa 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.