Takaisin

Uudenmaankadulla otetaan käyttöön uusi työnaikainen kiertoliittymä – liikennevalot poistuvat käytöstä

Uudenmaankadulla otetaan käyttöön uusi työnaikainen kiertoliittymä – liikennevalot poistuvat käytöstä

Julkaistu 09.11.2017

Uudenmaankadun, Aukeankadun ja Patometsänkadun liikennevaloliittymä muutetaan työnaikaiseksi kiertoliittymäksi. Kiertoliittymä otetaan suunnitelman mukaan käyttöön tiistaina 14.11.2017.

Risteyksen liikennevalot poistetaan käytöstä tiistaina aamupäivällä, ja risteyksestä muokataan kiertoliittymä. Kiertoliittymän käyttöönotto tarkoittaa, että väistämisvelvollisuudet muuttuvat Uudenmaankadun osalta, sillä kiertoliittymään tulija väistää aina ympyrässä ajavia.

Aukeankadulle on rakennettu lyhyt kiertotie nykyisen tielinjan eteläpuolelle Nikkilän alikulkukäytävän rakentamista varten. Nikkilän alikulkukäytävän kautta kulkee jatkossa Uudenmaankadun suuntainen kevyen liikenteen väylä. Uudenmaankadun alittava Aukeankadun alikulkukäytävä on normaalisti käytössä kevääseen asti ja myös bussipysäkit säilyvät käytössä.

Risteyksen alueelle rakennetaan kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää. Kiertoliittymä on käytössä niiden valmistumiseen eli syksyyn 2018 saakka.

Muutos liittyy Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen. Maantie 167 Lahden eteläinen sisääntulotie -hankeosassa sisääntulotie parannetaan nelikaistaiseksi rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen Lahden eteläisen kehätien ja Lahden itäpuolella kulkevan valtatien 4 välillä.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.