Takaisin

Urakkasopimus allekirjoitettu - maantie 148:n parannustyöt Keravan kohdalla käyntiin juhannusviikolla

Urakkasopimus allekirjoitettu - maantie 148:n parannustyöt Keravan kohdalla käyntiin juhannusviikolla

Julkaistu 12.06.2015

Keravan kohdalla tehtävän maantie 148:n parannushankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu, ja  työt alueella käynnistyvät juhannusviikolla. Hankkeen tavoitteena on poistaa ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä sekä sen liittymistä.

Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisena hankkeena toteutettavan parannushankkeen urakkatarjouskilpailun voitti Destia Oy. Rakennustyöt hankealueella alkavat 15.6. valmistelevilla töillä.

Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan muutoksia hankealueen liikennejärjestelyihin, sillä rakentamisen aikana käytössä on kiertoteitä ja paikoin myös nopeusrajoituksia alennetaan. Hankkeen alkuvaiheessa töiden pääpaino on Alikeravantien ja Lahdentien risteyksissä ja Alikeravantien risteysalueelle rakennetaan kiertotie, joka otetaan käyttöön kesäkuun viimeisellä viikolla.

Tiellä liikkujilta toivotaan malttia ja alennettujen nopeusrajoitusten noudattamista, jotta liikenteen kulku sujuisi turvallisesti järjestelyistä huolimatta. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää myös rakentamisen turvallisuuden kannalta.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitellaan huolella ja toteutetaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Poikkeusjärjestelyjen suunnittelussa on huomioitu erityisesti liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä järjestelyjen pysyvyys, jotta muutoksia rakennusaikana tehtäisiin mahdollisimman vähän.

Liikennejärjestelyistä sekä töiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.liikennevirasto.fi/mt148 sekä hankkeen Facebook-sivulla, www.facebook.com/mt148.

Suunnitelmia tarkennetaan vielä kahdessa paikassa

Hankkeen edetessä sen toteutuksen suunnitelmia tarkastetaan vielä kahdessa hankkeen vaikutusalueen kohdassa suunnitelmien valmistumisen jälkeisten, maa-alueiden käyttöön liittyvien asioiden vuoksi.

Valtatie 4:lle pohjoiseen johtavan moottoritierampin itäpuolella olevalla alueella on sijainnut kivikautinen asuinpaikka, jonka laajuus täsmentynyt vasta hankkeen suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Ennen rampille toteutettavan pysäkin rakentamista teetetään vielä lisäselvityksiä.

Yhtä lailla tarkastetaan Keravan krikettikentän kohdalle rakennettavan meluesteen toteutustapa: toisin kuin alun perin suunniteltiin, melueste tullaan rakentamaan pääosin maantien puolelta, jotta kentän toiminta voi jatkua mahdollisimman pienin häiriöin.

Uusia lisäkaistoja ja kevyen liikenteen alikulkuja

Nyt käynnistyvässä hankkeessa maantie 148:tä parannetaan Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä tieosuudella maantielle ja sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Alikeravantien liittymäalueelle rakennetaan alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle, Lisäksi rakennetaan melusuojauksia. Myös tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusitaan.

Ruuhkien vähentämisen lisäksi toimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta varsinkin kevyen liikenteen osalta.

Hanke lukuina:

  • Parannettava osuus noin 2,5 kilometriä
  • Siltoja kolme kappaletta, joista kaksi alikulkukäytäviä ja yksi vesistösilta
  • Melusuojauksia noin 1,2 kilometriä
  • Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja valtion yhteisrahoitteinen hanke, jonka kustannusarvio 18,5 miljoonaa euroa
  • Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2015
  • Hanke valmistuu syksyllä 2016

Lisätietoja:
projektipäällikkö Riitta Parviainen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)liikennevirasto.fi

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannetaan Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisena hankkeena.  www.liikennevirasto.fi/mt148, www.facebook.com/mt148