Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : Maantien 192 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Seikeläntie-Tanilantie, Masku, tiesuunnitelma


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 6.5.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 6.5.2022 - 6.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190 ja [email protected] 

Julkaistu 06.05.2022