Takaisin

Saimaan vesialueella tehdään kesän aikana syvyysmittauksia

Saimaan vesialueella tehdään kesän aikana syvyysmittauksia

Julkaistu 15.06.2016

Liikennevirasto uudistaa ja kehittää Vuoksen vesistön merikarttojen tietoja. Tästä syystä Liikennevirasto tekee syvyysmittauksia vuosien 2016 ja 2017 avovesikausien aikana Savonlinnan–Punkaharjun, Savonlinnan–Varkauden–Oravin, Puruveden sekä Oravin–Pilpan kanavan välisillä alueilla ja Pien-Saimaalla. Alusliikennettä ja veneilijöitä pyydetään huomioimaan ja väistämään mittauksia suorittavat alukset näillä vesillä liikkuessaan.

Tarkat syvyystiedot ovat elintärkeitä kauppamerenkululle ja sitä kautta koko Suomen taloudelle.

"Myös veneilijät hyötyvät tarkoista syvyystiedoista, sillä mittauksesta saatuja tietoja käytetään merikarttojen aineistona. Ajantasaiset merikartat takaavat turvallisen vesillä liikkumisen", kertoo toimistoinsinööri Jyrki Mononen Liikennevirastosta.

Ota huomioon mittaustyötä tekevät alukset

Mittaustyötä suorittavat alukset ajavat ennalta suunnitellun linjaston mukaisesti ja siksi niiden mahdollisuus väistää muuta vesiliikennettä on rajoitettu. Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä rajoitetun ohjailukyvyn päivämerkit ja merkkivalot. Alusliikennettä ja veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista mittauksia suorittavien alusten läheisyydestä. Pyydämme myös välttämään voimakkaan aallokon aiheuttamista alusten lähellä.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti mittausalueilla. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota verkkojen hyvin näkyvään merkintään molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.

Mittausveneet liikkuvat myös lähellä rantaa. Työssä pyritään ottamaan huomioon ranta-asutus ja aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille.

Mittauksia tehdään Saimaan vesistön merikartaston syvyystietojen uudistamiseksi. Työn toteuttaa Liikenneviraston tilauksesta IIC Technologies Ltd.

Lisätietoa

Karttakuva mittausalueista löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja syvyysmittauksista antaa toimistoinsinööri Jyrki Mononen, puh: 0295 34 3419