Takaisin

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto vuodelta 2016 julkaistu

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto vuodelta 2016 julkaistu

Julkaistu 06.04.2017

Saimaan kanavan tavaraliikenne vuonna 2016 oli yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia, mikä on yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilastosta vuodelta 2016.

Kuljetusmäärien lasku näkyi varsinkin raakapuun tuonnissa. Raakapuuta tuotiin yhteensä 364 000 tonnia, eli 18 % vähemmän kuin vuonna 2015.

Kaikki kuljetukset eivät Saimaan kanavalla kuitenkaan vähentyneet. Esimerkiksi metsäteollisuuden vientikuljetukset lisääntyivät hieman. Niitä oli 233 000 tonnia, mikä on 6000 tonnia enemmän kuin vuonna 2015. Kasvua oli myös Saimaan kanavan läpi kuljetettavassa kotimaan liikenteessä. Kanavan läpi kuljetettiin tavaraa 35 000 tonnia enemmän kuin 2015. Kotimaan liikenne oli pääasiassa raakamineraalien kuljetuksia Siilinjärveltä Kemiöön sekä kivihiilen tuontia Inkoosta Mustolaan.

Saimaan sisäinen proomuliikenne oli 412 000 tonnia, eli 91 000 tonnia vähemmän kuin 2015. Uiton määrä Saimaalla oli 255 000 tonnia, se väheni siis 171 000 tonnilla vuodesta 2015.

Saimaan kanavan läpi Viipuriin kulki 16 200 matkustajaa, mikä on 1200 matkustajaa vähemmän kuin vuonna 2015. Kanavan Suomen puoleisilla risteilyillä matkustajamäärät tippuivat parilla tuhannella. Viime vuonna Suomen puoleisilla kanavaristeilyillä oli matkustajia yhteensä noin 16 500.

Tarkemmat tiedot löytyvät Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilaston vuosijulkaisusta. Saimaan kanavan liikennetilastot sisältävät tiedot sekä ulkomaan että kotimaan liikenteen tavara- ja matkustajakuljetuksista ja alusliikenteestä Saimaan kanavan kautta. Muiden sulkukanavien liikennetilastot sisältävät kaikkien valtion 31 sulkukanavan sulutustiedot, tavaraliikennetiedot sekä tarkemmat alusliikenne- ja matkustaja määrätiedot palvelusulkukanavilta.

Lisätietoja

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2016: http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/183912/Vuosijulkaisu+2016/b9ff25b8-b084-4c6a-b876-4b55eb28fd05 Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan.

tilastot@liikennevirasto.fi

Liikenneviraston Tilastot-sivusto: www.liikennevirasto.fi/tilastot