Takaisin

Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat

Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat

Julkaistu 10.07.2017

Käynnissä olevat rakennustyöt maantie 167 Lahden eteläisellä sisääntulotiellä tulevat muuttamaan kevyen liikenteen järjestelyitä vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Kangasmäen alkukulkusilta suljetaan sillan rakennustöiden vuoksi keskiviikkona 12.7., ja Uudenmaankadun poikki rakennetaan väliaikainen suojatie. Vanhan alikulkusillan purkutyössä ja uuden rakentamisessa menee pitkälle syksyyn, mutta väylä otetaan uudestaan käyttöön heti, kun sitä on turvallista käyttää. 

Rakentamisen ajan käytössä ovat normaalisti vähintään kolme kevyen liikenteen ali- tai ylikulkusiltaa, jotka turvaavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sujuvan liikkumisen rakennustöiden ajan: Launeen ylikulkukäytävä Sokeritopanpolulla, Patomäen alikulkukäytävä Tasangonpolulla sekä Venetsianraitti. Tämän lisäksi koko rakentamisen ajan tullaan pitämään avoinna joko Kyöstilän alikulkukäytävä tai Tupalan alikulkukäytävä urakan eteläpäässä. 

Aukeankadun alikulkusilta suljetaan siltatöiden vuoksi keväällä 2018. Suljetun Aukeankadun alikulkusillan kohdalle rakennetaan työaikainen suojatie Uudenmaankadun poikki. Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.  

Kevyen liikenteen väliaikaiset järjestelyt ovat nähtävillä oheisessa kartassa ja paikan päällä olevissa opasteissa. 

Maantie 167 Lahden eteläinen sisääntulotie -hankeosassa sisääntulotie parannetaan nelikaistaiseksi rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen Lahden eteläisen kehätien ja Lahden itäpuolella kulkevan valtatien 4 välillä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
Tilaa hankkeen uutiskirje

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.