Takaisin

Meriliikenteelle kehitetään onnettomuusaluksen luokittelujärjestelmää

Meriliikenteelle kehitetään onnettomuusaluksen luokittelujärjestelmää

Julkaistu 11.12.2014

Uusin yhteishanke meriliikenteessä Rajavartiolaitoksen, Liikenneviraston ja Trafin toimesta on Vessel TRIAGE. Onnettomuusaluksen tilaa kuvaava luokittelujärjestelmä tukee vakavuuden arviointia onnettomuustilanteissa ja auttaa pelastustoimiin liittyvän päätöksenteon helpottamista. Merellisten onnettomuuksien hoitoon liittyvä viestintä ja päätöksenteko eivät tehostuisi ainoastaan kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti.

Vessel TRIAGE -hankkeessa kehitetään onnettomuusalusten luokittelu- ja riskintunnistusjärjestelmää laivaonnettomuuksiin. Järjestelmän kehittäminen aloitettiin vuoden 2012 alussa, heti Italian rannikolla tapahtuneen Costa Concordia -risteilyaluksen onnettomuuden jälkeen. Kesällä käynnistetyn hankkeen myötä luokittelujärjestelmää pyritään kehittämään edelleen monikansallisesti. Hankekumppaneiksi on ilmoittautunut meripelastusviranomaisia, merenkulkuviranomaisia, varustamoja, yliopistoja ja luokituslaitoksia useista eri maista.

Yhteishanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2014–31.5.2015. Hankkeen rahoittaa ulkoasiainministeriö Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahastosta.

Vessel TRIAGE -järjestelmän hyödyt

Yhtenäistä monikansallista onnettomuusaluksen tilaa kuvaavaa luokittelujärjestelmää tarvitaan onnettomuusalusten tilanteen vakavuuden arvioimiseksi ja pelastustoimiin liittyvän päätöksenteon helpottamiseksi. Luokittelun avulla pyritään tunnistamaan nopeasti onnettomuusalukseen liittyvät keskeiset toiminnalliset riskit ja luokittelemaan aluksen ”turvallisuustila” yhteismitallisesti tarkoitustenmukaisten pelastus- ja jatkotoimenpiteiden turvaamiseksi.

Luokittelu helpottaisi viranomaisten ja onnettomuusaluksen välisen tilannetietoisuuden ylläpitämistä ja tiivistäisi niiden välistä viestiliikennettä. Luokittelujärjestelmä hyödyttäisi myös maissa tapahtumaan osallistuvia toimijoita esimerkiksi suojapaikkapäätöksen valmistelussa ja evakuointikeskuksessa. Merellisten onnettomuuksien hoitoon liittyvä viestintä ja päätöksenteko eivät tehostuisi ainoastaan kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Tällä hetkellä maailmalla ei ole Vessel TRIAGEa vastaavia luokittelujärjestelmiä käytössä.

Tavoitteena kansainvälinen luokittelujärjestelmä

Vessel TRIAGE -hankkeen tavoitteena on, että luokittelujärjestelmä on valmis esiteltäviksi huhtikuussa 2015 ja että se otettaisiin tämän jälkeen asteittain käyttöön Suomessa ja sen naapurimaissa. Lisäksi järjestelmää pyritään levittämään myös laajempaan käyttöön ainakin Itämeren alueella ja arktisella alueella.

Luokitteluajatusta on esitelty useilla kansainvälisillä meripelastuksen foorumeilla, joissa sen vastaanotto on ollut positiivista. Mikäli hankkeen aikana syntyy vahva konsensus luokittelujärjestelmästä, varaudutaan hankkeen puitteissa laatimaan asiasta tarvittavat asiakirjat kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) asian saamiseksi kansainvälisen lento- ja meripelastuskäsikirjan (IAMSAR) toimintamalleihin.

Hankkeen etenemistä voi seurata muun muassa Facebookissa sivulla Vessel Triage ja Twitterissä @vesseltriage.
 


reaktionapit