Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssisopimus allekirjoitettu

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssisopimus allekirjoitettu

Julkaistu 13.07.2017

Liikennevirasto ja Skanskan ja Pöyryn muodostama konsortio ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Lahden eteläisen kehätien Lahden pään hankkeesta. Liikennevirasto valitsi Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n VALTARI-tarjoajakonsortion hankkeen kehitysvaiheen allianssikumppaniksi kesäkuun lopussa. Hankkeen kehitysvaihe kestää arviolta noin vuoden ja käynnistyy elokuun 2017 alussa.

”On hienoa saada suunnitteluvaihe käyntiin yhdessä tämän ajan merkittävimmistä infrahankkeista. Tämä on teknisesti erittäin haastava hankeosuus ja uskon, että allianssimallilla saavutamme parhaat hyödyt ja lopputuloksen hankkeelle. Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia yhdessä allianssikumppaneiden kanssa yksityiskohtainen rakennussunnitelma hankkeen toteutusvaiheelle”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta. 

Hankkeen toteutusvaiheesta Liikennevirasto tekee erillisen hankintapäätöksen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Kehitysvaihe päättyy ja rakentaminen voidaan aloittaa, kun lopulliset toteutusratkaisut ja yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on saatu vaiheeseen, jossa töille voidaan määrittää allianssikumppaneiden kesken yhteinen hankesuunnitelma ja tavoitekustannus.

Allianssimalli perustuu kumppanuuteen ja yhteisiin tavoitteisiin
Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Sopimusta allekirjoittamassa. Eturivi vasemmalta oikealle: Markus Lipsanen / Skanska Infra Oy, Mikko Inkala / Pöyry Finland Oy, Lars Westermark / Liikennevirasto. Takarivi vasemmalta oikealle: Janne Tikkamäki ja Pekka Räsänen / Skanska Infra Oy, Kaarle Korhonen / Pöyry Finland Oy, Janne Wikström / Liikennevirasto

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuus toteutetaan kolmena hankeosuutena
Lahden eteläisen kehätien Lahden pää, eli hankeosa 1B, joka alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan, on teknisesti haastavin kokonaisuus. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen ja Kujalan sekä mahdollisesti Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen - Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat lisäksi Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Hankekokonaisuuden kaksi muuta osaa ovat hankeosa 1A, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle sekä hankeosa 2 eli maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto
puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:
liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
Tilaa hankkeen uutiskirje

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.