Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Loimaa

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnitelma-alue sijaitsee Toijala-Turku rataosalla noin ratakilometrivälillä 209+000-216+000 Loimaalla sijoittuen Loimaan liikennepaikasta lounaaseen Poikkitien/Hannuntien ja Karhulankyläntien väliselle alueelle. Suunnitelma sisältää alueen tasoristeysten parantamis- tai poistotoimenpiteet niihin liittyvine tiejärjestelyineen tasoristeyksissä Poikkitie, Kytömaa, Alhonketo ja Piltola sekä niiden lähiympäristössä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, [email protected]

Julkaistu 19.01.2022