Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Yötöitä Hämeentien ylikulkusillan ja Uraputken välillä 19.–20.6.2024

Julkaistu 14.6.2024 11.30

 

Hämeentien ylikulkusillan ja Uraputken alikulun välisellä rata-alueella tehdään yötöitä 19.–20.6. Työt aloitetaan keskiviikkona 19.6. klo 23.00 ja lopetetaan torstaina 20.6. klo 5.30.

Alueella liikutaan töiden aikana työkoneilla. Töistä aiheutuu lähialueelle tilapäistä meluhaittaa ja tärinää.

Yön aikana puretaan kiskovaunusto ja vedetään kiskot työmaa-alueelle. Työt on tehtävä yötöinä, koska alueella ei saa niiden aikana olla muuta raideliikennettä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]
Turun kaupunki, projektijohtaja Antero Mäkilä, p. 040 828 0284, [email protected]

Liikennejärjestelyjä ja opasteita koskevat lisätiedot:
Destia Rail Oy, työnjohtaja Ville Halonen, p. 041 731 0522, [email protected]

Seuraa hanketta: 
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Kupittaa–Turku-ratahankkeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen rakennustyöt sijoittuvat vuosille 2021–2026.  Hanke on saanut tukea Euroopan Unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen. 

CEF-logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.