Takaisin

Kesällä uusitaan tiepäällysteitä enemmän kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen

Kesällä uusitaan tiepäällysteitä enemmän kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen

Julkaistu 03.06.2016

Kesällä 2016 päällystetään arviolta 3 500 kilometriä tietä. Eniten liikenteellistä haittaa aiheuttavat tietyömaat sijaitsevat Uudellamaalla, Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Uudesta, paperisen tietyökartan korvaavasta karttasovelluksesta tienkäyttäjät voivat tarkistaa, minne päin Suomea tietyömaita on suunnitteilla.

Korjausvelkarahalla parannetaan tienpintaa pitkät pätkät

Tämän kesän tietyöt ovat jo paikoitellen hyvässä vauhdissa, mutta osa ELY-keskusten kilpailuttamista päällystysurakoista on vielä ratkaisematta. Lisäksi osa tietyökohteista päätetään vasta kevään tieverkon kuntomittausten valmistuttua.

”Kokemukseni pohjalta arvioisin, että kesällä 2016 päällystetään teitä 3 500 kilometriä eli noin 500 kilometriä enemmän kuin aiemmin”, sanoo päällysteiden ylläpidon asiantuntija Juho Meriläinen Liikennevirastosta.

”Mahdollisuus kilometrimäärän lisäykseen johtuu osin halvasta bitumista, mutta myös hallituksen myöntämästä korjausvelkapaketista, josta saatiin tälle vuodelle noin 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta uusiin päällysteisiin. Kaikkiaan päällysteisiin käytetään tänä vuonna, korjausvelkarahoitus huomioiden, noin 150 miljoonaa euroa”, Meriläinen kertoo.

Jotta tietyömaan arvioidaan aiheuttavan tieliikenteelle merkittävää haittaa, työmaan tulee olla yli 15 kilometriä pitkä sekä sijaita sellaisella tieosuudella, jossa on vuorokaudessa paljon liikennettä (yli 6000 ajoneuvoa/vrk). Tällaisia kohteita on tulevana kesänä Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla: Mahdollisesti merkittävää haittaa tieliikenteelle aiheuttavia tietyömaita on valtatiellä 5 peräti kolme kappaletta ja tiellä 18 yksi.

Huomattavasti isompia, 20–40 kilometrin pituisia tietyömaita on kesän työlistalla myös, mutta nämä sijaitsevat tieverkolla, jossa liikennettä on keskimäärin melko vähän.

Myös Uudellamaalla on liikennettä merkittävästi haittaavia tietöitä.

Tämän kesän tietyömaa hyödyttää tienkäyttäjää tulevaisuudessa

”Tänä kesänä päällystämme teitä enemmän, mikä on pitkällä tähtäimellä tienkäyttäjien etu, mutta luonnollisesti lisääntyneet tietyömaat haittaavat liikennettäkin enemmän”, toteaa Liikenneviraston kunnossapito-osaston johtaja Jukka Karjalainen.

”Vilkkailla teillä päällystystyöt pyritään tekemään niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän liikennettä. Tästä syystä osa töistä tehdään öisin, jolloin liikennettä on vähemmän. Kaikkialla ei kuitenkaan voida työskennellä öisin, koska on huomioitava kustannukset, työntekijöiden jaksaminen sekä turvallisuus”, Karjalainen kertoo.

Tielläliikkujia Karjalainen neuvoo tarkistamaan kesän tietöiden sijainnin Liikenneviraston Liikennetilanne-sivustosta, josta löytyy ajantasainen tieto tieliikenteen häiriöistä ja meneillään olevista tietöistä.

Karttasovelluksesta ennakkotietoa tietyömaiden sijainnista

Karttasovelluksesta löytyvät tällä hetkellä vuoden 2016 päällystyskohteet, sillankorjauskohteet sekä pienet investointihankkeet. Isommat hankkeet lisätään sovellukseen ennen juhannusta ja karttapalvelua päivitetään kesän aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat päällystysurakoista ja investointihankkeista tarkentuvat.

”Tässä karttapalvelussa esitetään vuonna 2016 käynnistyvät tai jo käynnissä olevat maanteiden investointi- ja ylläpitohankkeet sekä tieto tietyömaiden sijainnista. Kun urakoitsijat aloittavat tietyöt jossain kohteessa, tiedot työmaasta, sen aiheuttamista liikennehäiriöstä ja arviot tietöiden kestosta löytyvät Liikennetilanne-palvelusta”, selventää projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen Liikennevirastosta. Uudessa karttasovelluksessa esitetään siis koko vuoden ylläpitokohteet, Liikennetilanne-palvelussa tietöiden ajantasainen tilanne.

Uusi karttasovellus tietyömaista

Lisätietoja:
kesän tietyöt: tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen, p. 029 534 3564 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
karttasovellus: projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen, p. 029 534 3601 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Fiksut väylät, älykäs liikenne - sinua varten

Liikennevirasto.fi
Twitter
Facebook