null
null Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea myönnettiin 15 kunnalle

Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea myönnettiin 15 kunnalle

Julkaistu 08.01.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Väylä sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat yhdessä myöntäneet 15 kunnalle avustusta vuoden 2018 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Ohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla.

Tämänkertaisessa haussa tukea oli jaossa yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Hankehakemuksia toivottiin seuraavista teemoista:

 • uudet kävelyn ja pyöräilyn reitit kaupunkiseuduilla
 • nykyisten reittien kehittäminen kaupunkiseudulla
 • matkaketjut, kuten esimerkiksi pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Hakuun saatiin 67 hakemusta, joista pystyttiin rahoittamaan 15. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, joilla saadaan kasvatettua kävely- tai pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta. Hankkeet toteutetaan kunnissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

”Hakemusten perusteella on nähtävissä, että hankkeissa pyritään tarjoamaan käyttäjille erittäin laadukasta kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuria. Valituissa hankkeissa korostuvat muun muassa pyöräilyn laatukäytävät eli niin sanotut baanat, joiden kehittäminen on eri puolilla Suomea ajankohtaista. Myös yksisuuntaiset pyörätiet ja pyöräkaistat kaupunkien keskustoissa nousivat hankkeissa esiin. Hakemuksissa näkyi myös katutilan uudelleen jako, jossa kävelylle ja pyöräilylle halutaan varata yhä enemmän tilaa katualueelta. Myös matkaketjuja kehittäviä hankkeita on avustettavissa hankkeissa useita”, kertoo Traficomin kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen.

 • Jyväskylän kaupunki: Pohjoisbaanan parantaminen välillä Heinälampi–Pappilanrinne
 • Liedon kunta: Liedon kunnan katuverkon kevyen liikenteen väylien opasteet
 • Kemin kaupunki: Pyöräilyväylän rakentaminen
 • Espoon kaupunki: Läntinen Tarvonsilta
 • Kuopion kaupunki: Matkaajanpolku ja liityntäpysäköinti
 • Kirkkonummen kunta: Hermaisenpuiston pyöräpysäköinti
 • Iin kunta: Jakkukylän silta
 • Joensuu: Siltakatu välillä Länsikatu–Noljakantie
 • Oulu: Linnanmaan baanan 2.vaihe
 • Tampere: Hervannan baana
 • Turun kaupunki: Uudenmaantien pyöräilyn laatukäytävä
 • Vaasan kaupunki: Yksisuuntaiset pyörätiet Vaasaan Kirkkopuistikolle
 • Vantaan kaupunki: Pyöräilyn laatukäytävä Tikkurila–Hakunila
 • Hämeenlinnan kaupunki: Pyöräpysäköinnin kehittäminen Hämeenlinnassa
 • Lappeenrannan kaupunki: Pyöräilyn pääreitin kehittäminen Marssitien kohdalla

Lisätiedot

kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen, tytti.viinikainen(at)traficom.fi, puh. 0295 34 6719