Pääväyläverkko

Maanteiden ja rautateiden pääväylät

Maanteiden ja rautateiden valtakunnallisesti merkittävät pääväylät on määritetty Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 21.11.2018.

Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Kaikkiin maakuntakeskuksiin ulottuu maanteiden ja rautateiden pääväylä.

Asetuksella on säädetty myös pääväylien palvelutaso. Pääväylien ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle niin henkilöliikenteen kuin tavaraliikenteen sujuvuuden vuoksi.

Asetus ei määrittele tai ohjaa Suomen väyläverkoston investointeja ja kehittämistä. Investointi-ja kehittämisohjelmasta päätetään myöhemmin 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Maanteiden pääväylät

Kuva: Klikkaa suuremmaksi.

Maanteistä pääväyliksi on määritelty tiet, joilla kulkee henkilöautoja yli 6 000 vuorokaudessa ja raskaan liikenteen autoja yli 600 vuorokaudessa sekä tiet, joiden kuuluminen pääväyläverkkoon on tärkeää yhdistävyyden tai pääväylien verkostomaisuuden takaamiseksi. Maanteillä nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h ja moottoriteillä pääosin 120 km/h.

Rautateiden pääväylät

Kuva: Klikkaa suuremmaksi.

Rautateiden pääväylien rataosuudet luokitellaan henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen ratoihin niiden pääasiallisen liikenneprofiilin perusteella. Rautateiden pääväyliksi on lähtökohtaisesti määritetty rataosuudet, joilla ennusteissa tehdään yli 1 miljoonaa matkaa vuodessa. Samoin pääväyliksi on lähtökohtaisesti määritetty rataosuudet, joilla kuljetuksia on nyt tai ennusteissa vähintään 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Pääväyliksi on katsottu ratoja myös muilla perusteilla kuten verkollisella yhdistävyydellä. Rautateiden pääväylien henkilöliikenteen radoilla nopeuden on oltava vähintään 120 km/h. Rautateiden pääväylien tavaraliikenteen radoilla nopeuden on oltava vähintään 80 km/h. Tavaraliikenteen radoilla akselipainon on oltava vähintään 22,5 tonnia. Näistä voi olla myös poikkeuksia.

Lisätietoja muualla verkossa:

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020