Takaisin

Teiden talvikunnossapidon takana tiealan ja säätieteilijöiden yhteistyö

Teiden talvikunnossapidon takana tiealan ja säätieteilijöiden yhteistyö

Julkaistu 23.5.2012

SIRWEC (Standing International Road Weather Commission) on vuonna 1984 perustettu kansainvälinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää tiealan ja säätieteilijöiden välistä yhteistyötä tutkimuksen ja kehityksen alueella teiden talvikunnossapidon parantamiseksi. Verkoston kahden vuoden välein järjestämissä konferensseissa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia sekä tiesääalan laite- ja ohjelmistotoimittajien uutuuksia. Helsingissä 22.–25. toukokuuta järjestettävään kokoukseen saapuu noin 200 alan ammattilaista 30 eri maasta.

Suomessa vahvaa osaamista

Suomella on ollut merkittävä rooli teiden talvikunnossapidon ja tiesääpalveluiden kehittämisessä sekä tiesääinformaation käytössä aina 1970-luvulta alkaen. Tiesääpalveluita ovat kehittäneet tiiviissä yhteistyössä mm. Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos sekä kunnossapitourakoitsijat.

Kehittyneet tiesääpalvelut ovat muokanneet kunnossapitoa yhä nopeammaksi ja ajantasaisemmaksi. Tämä on tuonut suuria säästöjä erityisesti teiden talvikunnossapitoon ja mahdollistanut tiesäätietoon perustuvat tiedostus-, varoitus- ja ohjauspalvelut.

– Tiesääpalveluiden käyttö on yhä lisääntymässä. Liikenneviraston liikennekeskukset käyttävät palveluita ohjatakseen liikennettä ja tuottaakseen liikennetietoa tienkäyttäjille. Automaattisesti säätietojen mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset ovat moderni tapa kehittää talviliikenteen turvallisuutta. Tienkäyttäjiä pystytään myös informoimaan vaarallisista olosuhteista, Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala sanoi SIRWECin avauspuheessaan.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas korosti avajaispuheessaan tiesääpalveluiden taloudellista merkitystä. Ilmatieteen laitoksen eurooppalaisessa tutkimushankkeessa tekemän tutkimuksen mukaan tieliikenneonnettomuuksien vuosikustannukset kohoavat Suomessa keskimäärin 200 miljoonaan euroon ja Euroopan tasolla yli 20 miljardiin euroon.

– Ajantasaisilla sääpalveluilla saavutetaan noin 36 miljoonan euron vuosittaiset säästöt Suomessa ja 3,4 miljardin säästöt Euroopan tasolla. Ilmatieteen laitos panostaa vahvasti meteorologiseen tutkimukseen ja sen pohjalta kehitettäviin yhä tehokkaampiin sääpalveluihin, Petteri Taalas sanoi.

Tiesääosaaminen myös vientituote

Suomen haastavissa olosuhteissa testattu osaaminen ja palvelut ovat myös vientituote. Ilmatieteen laitos on mukana mm. Euroopan komission rahoittamassa älyliikennehankkeessa, jossa tienvarsi-infrastruktuuria hyödyntävää palvelua testataan Espanjassa, Portugalissa, Saksassa ja Kreikassa.

– EU patistaa meitä luomaan kilpailukykyistä, resurssitehokasta ja kestävää liikennejärjestelmää. Kun vähemmällä rahalla on saatava aikaan enemmän, on siirrettävä painopistettä rakentamisesta liikkumisen ja kuljettamisen ongelmien ratkaisemiseen. Tiesääpalvelutiedon jakaminen ja hyödyntäminen maiden rajojen yli tuottaa siihen uhratut rahat monin kerroin yhteiskunnalle takaisin esimerkiksi säästyneinä talvihoitokustannuksina, liikenneturvallisuuden paranemisena ja liikenteen sujuvoitumisena sekä pienentyneinä ympäristöpäästöinä, kannusti liikenneministeri Merja Kyllönen seminaarin osallistujia.

SIRWEC-konferenssin järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


reaktionapit