Hyppää sisältöön

Nokian ratapihan kehittämisen ratasuunnitelma nähtävillä 14.4. asti

Julkaistu 15.3.2023

Nokia ratapihan kehittämishanke on käynnistynyt kesän 2022 aikana. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Nokian kaupungin yhteishankkeena, ja sen tavoitteena on parantaa Tampere–Pori-rataosan liikennöitävyyttä sekä mahdollistaa lähijunaliikenteen kasvu Nokialla.

Suunnittelualue sijaitsee Nokian ratapihalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Suunnittelu sisältää uuden välilaiturin raide- ja vaihdejärjestelyineen, uuden aseman alikäytävän, tasonvaihdot laiturille ja alikäytävään, uuden liityntäpysäköintialueen ja Tanhuankadun parantamisen.

Väylävirasto on 15.3.2023 julkaissut kuulutuksen suunnitelman nähtäville asettamisesta. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä kalenteripäivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelma pidetään nähtävillä 15.3.2023 - 14.4.2023 osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2883458128.1977050060/nahtavillaolo


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta