Takaisin

Maanteiden tievalaistuksista osa sammutetaan keskiyöksi

Maanteiden tievalaistuksista osa sammutetaan keskiyöksi

Julkaistu 16.12.2011

Energiansäästösyistä osa maanteiden valaistuksista sammutetaan öisin kello 00–05 tai 01–04. Kohteiden valinnassa ja määrässä otetaan huomioon tienkäyttäjän turvallisuus.

Liikenneviraston ohjeen mukaisesti ELY-keskukset valitsevat sammutuskohteet tieosuuksilta joita jalankulkijat tai pyöräilijät käyttävät harvoin tuohon aikaan. Aamuyön valaistustarve on vähäinen esimerkiksi vähäliikenteisillä teillä, joiden valaistus on rakennettu pelkästään turvaamaan lasten koulutietä.

Valaistusta ei sammuteta yöksi sellaisilla tieosuuksilla joilla risteysjärjestelyt ovat pimeässä vaikeasti hahmotettavia tai joilla työ- tai virkistyspaikat aiheuttavat yöliikennettä. Tienkäyttäjien ja kuntien mahdollisesti antamat tiedot yöliikenteestä otetaan huomioon, kun sammutettavat tieosuudet valitaan. Suhteellisesti eniten sammutuskohteita on Lapissa, vähiten Etelä-Suomessa.

Tavoitteena on sammuttaa aamuyön tunneiksi 20 prosenttia maanteiden valaistuksista ja saada näin säästettyä kuusi prosenttia maanteiden valaisemiseen käytetystä sähköstä. Tätä laajempi sammutus voisi lisätä onnettomuuksia.  EU on edellyttänyt julkishallinnolta yhdeksän prosentin energiansäästöä.

Tekniikka apuna energian säästämisessä

Vuoden 2005 jälkeen rakennetuissa valaistuksissa tekniikka mahdollistaa lamppujen himmentämisen sammuttamisen sijaan, mikä on turvallista myös vilkasliikenteisemmillä teillä. Uusi energiansäästökeino on niin ikään tievalaistuksen himmentäminen tien pinnan ollessa luminen. Se onnistuu vain vuoden 2009 jälkeen rakennetuissa valaistuksissa.

Jo aiemmin toteutettuja energiansäästökeinoja ovat elohopealamppujen korvaaminen 30 prosenttia vähemmän energiaa kuluttavilla suurpainenatriumlampuilla. Elohopealamppuja olineljäsosassa tievalaistuksista. Tievalaistuksen sammuttamista ja sytyttämistä ohjaava järjestelmä on uusittu niin, että päivänvalon määrä voidaan ottaa tarkemmin huomioon.  Tämä on mahdollistanut valaistuksen sytyttämisen illalla noin puoli tuntia aiempaa myöhemmin ja sammuttamisen aamulla entistä aikaisemmin. Näillä keinoilla on jo saavutettu 15 prosentin energiansäästö maanteiden valaistuksessa. Se on kuitenkin edellyttänyt investointeja valaistustekniikkaan.

Myös kunnat ovat toteuttaneet vastaavia säästötoimia. Kaupunkialueella yösammutus ei kuitenkaan ole ongelmatonta, koska siellä ihmisiä liikkuu yölläkin paljon, ja onnettomuudet, turvattomuus ja ilkivalta voisivat lisääntyä.
 


reaktionapit