Takaisin

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2014 on alkanut

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2014 on alkanut

Julkaistu 15.11.2013

Valtionavustuksen hakeminen liikkumisen ohjaus -toimintaan vuodelle 2014 on alkanut ja hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2013. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt sekä yhdistykset. Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen valistaminen, markkinointi ja palvelujen kehittäminen. Tavoitteina liikkumisen ohjauksella on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.
 

Näin haet valtionavustusta

Valtionavustusta voidaan myöntää voimassa olevan valtionavustusasetuksen mukaan toiminnan suunnittelun, projektinhallintaan ja toteuttamiseen. Valtionavustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen hakija voi sisällyttää hakemukseensa myös sellaisia hankkeen osatehtäviä, joista huolehtii hakijan yhteistyötaho yhteisen suunnitelman ja ohjauksen mukaisesti. Avustusten päätarkoituksena on tukea hankkeita, jotka vakiinnuttavat liikkumisen ohjaukset toimet osaksi seudun tai kunnan pysyvää toimintaa.

Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma, josta ilmenee

  • toiminnan tavoite
  • suunnitellut toimenpiteet
  • resurssien tarve ja käyttö
  • kustannukset ja niiden vastuuosapuolet sekä
  • työn vastuuhenkilöt ja organisointi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2013. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää Liikennevirasto, jolle hakemus osoitetaan. Avustettavien hankkeiden tulosten ja toimintamuotojen tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja niiden tulee olla monistettavissa myös muualle.

Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia kriteerejä:

1. useita hallinnonaloja yhdistävä toiminta
2. vuorovaikutteinen ja kohderyhmiä osallistava toimintatapa tai
3. liikkumisen ohjauksen integroiminen seudun muuhun liikennejärjestelmätyöhön, liikenneturvallisuustyöhön tai kunnan strategisen tason suunnitteluun.

Näistä kriteereistä vähintään yhden on täytyttävä, jotta avustusta on mahdollista saada.
 

Hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät oikealta olevasta kohdasta "Valtionavustuksen haku vuodelle 2014".

 


reaktionapit