Takaisin

Liikenneviraston strategiassa korostuvat palveluiden mahdollistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Liikenneviraston strategiassa korostuvat palveluiden mahdollistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Julkaistu 25.02.2016

Liikenneviraston strategiaa on päivitetty voimassa olevan hallitusohjelman sekä hallinnonalan linjausten pohjalta. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategiasta on johdettu Liikennevirastolle tarkennetut strategiset päämäärät. Viraston visio 2025 "Fiksut väylä ja älykäs liikenne - sinua varten" säilyy nykyisellään.

Strategian päivitetyt neljä päämäärää ovat:

  • uudistunut liikkumisen ja liikenteen ekosysteemi
  • luotettavat digitaaliset palvelut ja tehostunut toiminta
  • toimiva ja turvallinen infra palveluiden alustana
  • osaavat ihmiset ja uudistava kulttuuri
     

- Kyseessä on päivitys, joka toi Liikenneviraston strategian hallinnonalan strategian mukaiseksi. Uutena asiana on nähtävissä etenkin mahdollistajan rooli: Liikenneviraston rooli liiketoiminnan ja uusien palveluiden synnyttämisen mahdollistajana, kertoo strategiaprosessista vastannut kehitysjohtaja Sinikka Hartonen.

Tärkeässä roolissa ovat liikenteen energiatehokkuuden parantaminen ja kokeilut, joilla liikenteen automatisaatiota edistetään.

Päämäärissä korostetaan myös aktiivista vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

- Liikennevirastolla on hyvin laaja asiakaskunta. Sekä elinkeinoelämä että kansalaiset ovat meidän pääkohderyhmiämme. Vuoropuhelua eri kohderyhmien kanssa onkin aktivoitu entisestään viime aikoina. Syksyllä väylien korjaustarpeita koskeneeseen kyselyyn vastasi yli 650 eri yritystä. Näitä samoja aineistoja on käytetty esimerkiksi korjausvelkakohteiden valitsemisessa. Aktiivinen vuoropuhelu kertoo, mitä asiakkaamme tarvitsevat, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Kaiken pohjana on toimiva ja turvallinen infra eli Liikenneviraston vastuulla olevat väylät: tiet, rataverkko ja meriväylät. Digitalisaation hyödyntäminen on yhä suuremmassa roolissa Liikenneviraston kaikessa toiminnassa.

- Se on mukana koko elinkaaressa aina suunnittelusta väylänpitoon. Esimerkiksi ratapuolella digitalisaatio tuo aivan uusia mahdollisuuksia, sanoo Vehviläinen.

Päivitetyt päämäärät asettavat haasteita myös henkilöstölle. Siksi Liikennevirasto nojaa osaaviin ihmisiin ja uudistavaan kulttuuriin. Virasto tukee kokeilukulttuuria ja uusien toimintatapojen ja palveluiden ketterää kehittämistä.

Lisätietoja:

kehitysjohtaja Sinikka Hartonen, puh. 029 534 3942, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Lue lisää Liikenneviraston strategiasta

Lue lisää digitalisaatiohankkeesta