Takaisin

Liikennevirasto selvittää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiä

Liikennevirasto selvittää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiä

Julkaistu 15.5.2012

Selvityksessä on annettu suosituksia sekä markkinaehtoisten että palvelusopimusasetukseen perustuvien mallien käytöstä. Työryhmä on määrittänyt erilaisia vaihtoehtoisia malleja linja-autoliikenteen järjestämiseen joukkoliikennelain siirtymäajan jälkeen. Työryhmän raportti (lvm 12/2012) sisältää myös reittiliikennelupien käsittelyä koskevan ohjeen toimivaltaisille viranomaisille, joita ovat mm. yhdekäsn alueellista ELY-keskusta ja 26 kaupunki- tai seudullista joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavaa viranomaista.

Jatkoselvitys lippu- ja maksujärjestelmistä 
  
Työryhmä esitti, että jatkoselvityksiä tarvitaan lippu- ja maksujärjestelmistä. Uuden yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisperiaatteiden tulee perustua suurimpien käyttäjäryhmien tarpeisiin.
  
Liikennevirasto on saanut tehtäväksi käynnistää jatkoselvityksen siitä, mitä ja miten lippu- ja maksujärjestelmiä voidaan hyödyntää markkinaehtoisessa liikenteessä. Liikennevirasto käynnistää selvityksen projektina, jossa kuullaan mm. nykyisiä lippu- ja maksujärjestelmien toteuttajia ja ylläpitäjiä sekä uusia toimijoita. Työssä selvitetään nykyisten lippu- ja maksujärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä muut vaihtoehdot. Selvityksen on määrä valmistua lokakuussa 2012.

Nykymuotoinen linja-autoliikenne on järjestettävä uudelleen kun joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät 30.6.2014–2.12.2019 välisenä aikana. Suuri osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista päättyy 30.6.2014.
 


reaktionapit