Hyppää sisältöön

Liikennevirasto otti tärkeän askeleen kohti rataverkon liikennöinnin hallintaa ja rautatieliikenteen kilpailun alkamista

Julkaistu 1.6.2012

Liikennevirasto haluaa varmistaa, että rataverkon käyttö on tehokasta ja että rautatieliikenteen kilpailun alkaessa kaikkia liikennöitsijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Työssä päästiin iso harppaus eteenpäin, kun ratakapasiteetin hallinnointiin liittyvä LIIKE-järjestelmä otettiin käyttöön.

Rataverkon haltijana Liikennevirasto vastaa ratakapasiteetin jakamisesta eri toimijoille, kuten eri liikennöitsijöille ja rataurakoitsijoille. Ratakapasiteettia voi nyt hakea LIIKE-järjestelmällä. Kun Liikennevirasto on hyväksynyt kapasiteettihakemuksen, junien aikataulutiedot välittyvät automaattisesti kauko-ohjaus- ja matkustajainformaatiojärjestelmiin. Järjestelmästä on paljon hyötyä myös liikenteenohjaukselle, kun käyttöön on mahdollista saada reaaliaikainen junien liikennöintitieto. Graafisen aikataulun avulla myös liikennetilanteen hahmottaminen ja häiriötilanteiden hallinta on helpompaa. Liikennöitsijä voi halutessaan tulostaa LIIKE-järjestelmästä junan kuljettaja-aikataulun.

Pitkässä ja laajassa projektissa oli mukana järjestelmä-, ratakapasiteetti- ja liikenteen ohjauksen ammattilaisia sekä Liikenneviraston liikenteenhallinta-toimialalta että Liikenneviraston ulkopuolelta. – Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen ja haastava, ratakapasiteettiasiantuntija Maija Nurkka kertoo. – Erityisesti kriittiset tietojärjestelmäintegraatiot ja päivittäisen liikenteen operatiivisten muutosten suuri määrä ovat hidastaneet järjestelmän käyttöönottoa. LIIKE-tiimi kiittää onnistumisesta kaikkia mukana olleita yhteistyökumppaneita ja järjestelmätoimittajia.

– Vaikka nyt voimme olla tyytyväisiä käyttöönoton onnistumiseen, emme saa jäädä paikoilleen, Maija muistuttaa. – Tavaraliikenteeseen saadaan pian kaksi uutta liikennöitsijää, Ratarahti Oy ja Proxion Train Oy. Liikennepaikkojen sisäisen raiteistonkäytön pelisäännöt on oltava valmiina ennen kuin he aloittavat toimintansa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.