Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 12277 Suopohjantien parantaminen, Lieto, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 7.6.2021 - 13.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Sakari Hurskainen, puhelin 0400 611 054 ja [email protected] 
 

Julkaistu 07.06.2021