Hyppää sisältöön

Ilmoitus Lapin ELY-keskuksen kuulutuksesta: Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, tiesuunnitelma, Kittilä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla ilmoituksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kittilälehti.

Kuulutus julkaistaan 28.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 28.10.2020