Takaisin

22.11.2011 Kaksi hankehakua käynnissä

22.11.2011 Kaksi hankehakua käynnissä

Julkaistu 22.11.2011

Mikä on Monipalvelumalli?
Monipalvelumalli on ekosysteemi viranomaispalveluiden, kaupallisten palveluiden, eri päätelaitteiden ja ohjelmistojen sekä kuluttajien ja yritysten välillä. Se ei ole sidottu määriteltyyn laitteistoon tai ohjelmistoon, vaan avainsanoja ovat avoimet rajapinnat, tiedonvälitys, arvoketjut, palvelut sekä niiden operointi.

Monipalvelumalli voi tulevaisuudessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että autoon asennetun päätelaitteen näytön, tabletin, älypuhelimen tai navigaattorin kautta liikkuja voi käyttää useita erilaisia liikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä kaupallisia ja viranomaispalveluita. Palvelujen käyttäjät voivat myös tuottaa dataa muiden kaupallisten palvelujen sekä viranomaispalvelujen tarpeisiin.

Mitä on Liikkumisen ohjaus?
Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jolla pyritään edistämään kestävää liikkumista kokonaisuutena pääosin tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksin omalla autolla ajamisen vähentäminen, joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn suosion kasvattaminen. 

Liikkumisen ohjauksen T&K-hankehaun 2012–2013 aikataulua on väljennetty saadun palautteen vuoksi.

Hankehaku umpeutuu alkuperäisen aikataulun mukaisesti 30.12.2011 klo 13.00 mennessä. Toimittakaa hakulomakkeet täytettynä sen hetkisillä tiedoilla määräaikaan mennessä. Hakemuksiin ei vielä vaadita vahvistettuja tietoja hankkeeseen osallistuvista yhteistyökumppaneista eikä mahdollisesta omarahoitusosuudesta.

Hanketietoja voi täydentää aina perjantaihin 20.1.2012 klo 13.00 asti, jolloin viimeistään toimitetaan kaikki tarkennukset hakemukseen sähköpostiosoitteella kirjaamo@liikennevirasto.fi

Hakemukset ja niiden täydennykset käsitellään tammikuun aikana. Kaikille hakijoille tiedotetaan helmikuun aikana hyväksytyksi tulleista hankkeista. Hylätyistä hankkeista tiedotetaan asiaosaisia.

Toivomme, että pieni jousto aikatauluun helpottaa hankkeiden valmistelutyötä. 


 


reaktionapit