Takaisin

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen asukastilaisuudet keräsivät runsaan yleisön

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen asukastilaisuudet keräsivät runsaan yleisön

Julkaistu 01.12.2016

Liikennevirasto järjesti yhdessä Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin kanssa Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanketta koskeneet asukastilaisuudet Hollolassa ja Lahden Liipolassa marraskuun lopussa. Asukastilaisuuksiin osallistui yhteensä noin sata hankkeesta kiinnostunutta henkilöä.  

Asukastilaisuuksissa Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström esitteli hanketta, sen taustoja ja toteuttamista hankkeen valmistumisen jälkeistä tilannetta kuvaavan videon sekä tiesuunnitelmavaiheen piirustusten ja karttojen avulla.Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Hollolassa kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen ja Lahdessa kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Jukka Lindfors kertoivat puolestaan hankkeen vaikutuksista liikenteeseen, liikennejärjestelyihin ja maankäytön kehittämiseen.

Yleisö esitti runsaasti kysymyksiä ja keskusteli vilkkaasti. Osallistujia kiinnostivat muun muassa uuden kehätien vaikutukset ruuhkiin ja liikenneyhteyksiin, kulkuyhteydet ulkoilureiteille ja kevyenliikenteen väylät, ylijäämämaamassojen sijoittaminen sekä murskaamisen meluhaitat. Esillä olleet tiesuunnitelmavaiheen kartat keräsivät osallistujia tutustumaan erityisesti tielinjaukseen ja eritasoliittymiin.

”Tämän tyyppiset merkittävät hankkeet aiheuttavat aina jossakin määrin haittaa sekä liikenteelle että alueen asukkaille rakentamisaikana. Hankkeessa pyritään kuitenkin vahvasti siihen, että erilaiset haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja kestoltaan lyhyiksi. Hyvä suunnittelu, johon sisältyy esimerkiksi työvaiheiden ajoittaminen hiljaisen liikenteen aikaan, on tässä keskeistä. Turvallisuuteen kiinnitämme erityistä huomiota koko hankkeen ajan”, sanoo Wikström.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 5343600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi                 

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 5343563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hankettawww.liikennevirasto.fi/vt12letke ja www.facebook.com/vt12letke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.