Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohdan parantamistyöt loppusuoralle

Vt 5 Mikkelin kohdan parantamistyöt loppusuoralle

Julkaistu 11.05.2016

Syyskuussa 2014 alkanut Vt 5 Mikkelin kohdan parantamishankkeen rakentaminen on edennyt vauhdilla. Urakkasopimuksen mukaisen aikataulun mukaan lokakuussa 2017 valmistuvaksi suunniteltu hanke näyttäisi valmistuvan etuajassa. Urakoitsija Destia pyrkii saamaan työt mahdollisimman lähelle lopullista valmistumista jo vuoden 2016 aikana.

Alkukesästä työmaalla keskitytään eteläisen ajoradan rakentamiseen sekä Kaihun eritasoliittymän rakennustöihin. Kaihun liittymän arvioidaan valmistuvan juhannuksen tienoilla. Meneillään oleva Rinnekadun rakentaminen valmistuu samoihin aikoihin. Ristiinantien rakennus- ja korjaustöitä tehdään pitkin kesää ja syksyä. Liikenteen kulkua ohjataan työn edistymisen mukaan.

Ajoradan vaihto syyskuussa

Valtatie 5:n pohjoisella ajoradalla liikennöidään syyskuuhun asti, jolloin eteläinen ajorata saadaan valmiiksi. Ajoradan valmistuttua liikenne siirretään etelän puoleisille ajoradoille. Samalla alkavat pohjoisen ajoradan viimeistelytyöt, joihin kuuluu muun muassa päällysteiden tekoa, ajoratamaalauksia ja viitoitusten tekoa.
– Tavoitteena on, että liikenne saadaan molemmille ajoradoille marraskuussa 2016, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta. 

Tietomalli parantaa laatua ja helpottaa kustannusseurantaa

Vt 5 Mikkelin kohta -hanke on suunniteltu tietomallipohjaisesti. Mallintamisessa toteutetaan suunnittelussa syntyvän tiedon systemaattista kokoamista, jolloin hankkeen kaikki osapuolet voivat hyödyntää tietoa tasapuolisesti. Lähtötietomallista löytyvät niin maaperätiedot, pohjatutkimukset kuin putkien ja ojien sijainnit.

– Urakoitsija tekee tilaajan toimittamista tietomalleista toteutusmallit. Toteutusmallit viedään työkoneiden päätelaitteille joiden opastuksella koneiden kuljettajat tekevät mallin mukaista lopputulosta koneautomaatiojärjestelmän ohjauksessa. Esimerkiksi kaivinkoneen kuljettaja näkee suoraan ohjaamonsa tietokoneruudulta maanleikkaukset jopa senttimetrien tarkkuudella, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Maanrakennustöidensä ohessa koneiden kuljettajat tekevät sovittuja toteutumamittauksia koneautomaation avulla. Mittaustulokset näkyvät reaaliaikaisesti selainpohjaisessa InfraKit-sovelluksessa, josta työmaan johto sekä tilaaja pystyvät seuraamaan toteutumaa omilta päätelaitteiltaan reaaliajassa. Tieto siirtyy työkoneisiin ja niistä muualle langattomasti.

Yhteneväisen tiedon hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa parantaa hankkeen laatua ja edesauttaa kustannusseurantaa.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi

Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy
puh. 0400 246 944, aki.loikkanen@destia.fi

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta
Tietomallikuvia sekä, valo- ja ilmakuvia Flickrissä

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistuu vuonna 2017.