Takaisin

Uusia avauksia teiden talvihoitoon tulossa

Uusia avauksia teiden talvihoitoon tulossa

Julkaistu 08.02.2018

”Emme voi tyytyä nykytilanteeseen”, totesi väylänpidon toimialajohtaja Jukka Karjalainen puheenvuorossaan teiden talvihoidosta Talvitiepäivillä Lahdessa.

Viime vuosina talvet ovat muuttuneet sekä liikenteen että tienpitäjän kannalta erittäin haastaviksi. Hankalat olosuhteet, pahimpana sateet kylmille tienpinnoille ja nollan molemmin puolin sahaava lämpötila aiheuttaa tienkäyttäjille vaikeita ajokelejä. Palautetta on tullut runsaasti sekä kansalaisilta että sidosryhmiltä. Kritiikki on kohdistunut olosuhteiden lisäksi myös laatuvaatimuksiin ja urakoiden toimintaan ja valvontaan. ”Palaute on ymmärrettävää, koska poikkeuksellisten sääolojen takia on huonoja ajokelejä ollut normaalia enemmän. Osa palautteista on kuitenkin vaikuttanut kohtuuttomalta kunnossapitäjiä kohtaan, joiden työ on muutenkin vaativaa ja erittäin raskasta”, Karjalainen sanoo.

Palautetta ei kuitenkaan ole kuunneltu toimettomana, vaan talvikunnossapitoa on tehostettu. Vuoden vaihteessa nostettiin talvihoitoluokkaa eli käytännössä parannettiin laatua 700 km matkalla. Urakoiden valvontaa on tehostettu tilaajan valvontaohjeen päivityksen ja digitaalisen raportointi ja valvontatyökalun Harjan myötä. Lisäksi Liikenneviraston Liikennetilannepalveluun on avattu kansalaisille karttanäkymä, josta näkee kunkin tien talvihoitotoimenpiteet viimeisen 3 vrk ajalta.

”Emme voi tyytyä nykytilanteeseen, vaan talvikunnossapitoa on edelleen kehitettävä”, toteaa Karjalainen. Liikennevirasto, yhdessä ELY-keskusten kanssa, päivittääkin talvihoidon toimintalinjat tämän kevään aikana ja syksyllä 2019 alkaviin alueurakoihin on kehitteillä uusi urakointimalli. Toimintalinjatyössä tarkastellaan hoitoluokkien kriteerit, laatuvaatimukset ja toimenpideajat. Uudessa urakkamallissa korostuvat vuorovaikutus, nopeampi reagointikyky muutoksiin ja hinnoitteluperuste muuttuu tavoitehintapohjaiseksi eli työt maksetaan toteutumien mukaan.

Kunnossapidon lisäksi Liikennevirasto tuottaa tietoa kansalaisten ja elinkeinoelämän käyttöön siitä, millainen keli on odotettavissa ja miten talvihoidon toimenpiteet ovat teillä edenneet. ”Mahdollisuus ennakoida tilannetta ja varata riittävästi aikaa matkaan helpottaa arjen liikkumista, tilannekuvasta hyötyvät kaikki. Jatkamme edelleen kelitiedon, ennusteiden ja toteutuksesta syntyvän tiedon kehittämistä.”

”Talvella turvallisuus edellyttää oikeaa ajonopeutta, kuljettajan riittävää varovaisuutta ja tehokasta kunnossapitoa. Kaikkien osa-alueiden pitää olla kunnossa”, summaa Karjalainen.

 

Toimialajohtaja Karjalaisen haastattelupyynnöt: johtaja Anna Jokela p. 0400 439955