Takaisin

Uusi moottoritieramppi liikenteen käyttöön Kotkan Jumalniemessä

Uusi moottoritieramppi liikenteen käyttöön Kotkan Jumalniemessä

Julkaistu 21.09.2015

Keskiviikkona 23.9.2015 Kotkan Jumalniemessä avataan liikenteelle valtatie 7:ltä Haminan suunnasta Uittoväylälle nouseva ramppi. Käyttöön otetaan myös Uittoväylällä kolmessa risteyksessä olevat liikennevalot.

Saman päivänä Helsingistä suunnasta Karhulaan johtava ramppi suljetaan tielinjauksen muuttamisen ajaksi. Korvaava tieyhteys Karhulaan kulkee uuden Jumalniemen eritasoliittymän kautta.

Kartta uusista liikennejärjestelyistä:

Lisäksi valtatie 7:llä tehty Huumanhaaran siltojen ulkoreunojen korjaus on valmistunut. Seuraavassa työvaiheessa korjataan välikaistan puoleisia sillanpuoliskoja, mikä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin valtatie 7:n liikenteeseen Kyminlinnan alueella.

Lisätietoja:

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3513, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

urakoitsijan edustaja Jussi Loikkanen, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 1864 666, jussi.loikkanen@grk.fi

Vuosien 2014–2015 aikana toteutettavassa Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannetaan Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä. Hankkeen pääasialliset työt kohdistuvat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen. Hanke on Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishanke. Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke