Takaisin

Rakentamisen aikainen kiertotie otetaan käyttöön Huutomäen tulevan eritasoliittymän alueella

Rakentamisen aikainen kiertotie otetaan käyttöön Huutomäen tulevan eritasoliittymän alueella

Julkaistu 09.11.2016

Osana Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta rakennetaan eritasoliittymä Huutomäkeen Saarijärventien liittymään (VT 4 ja VT 13 liittymä) nykyisen nelostien itäpuolelle. Nykyinen risteys on liikenteen sujuvuuden kannalta erittäin haasteellinen, ja myös vaaratilanteita syntyy helposti. 

Kiertotie käyttöön lähipäivinä

Eritasoliittymän rakennnustyöt ovat edistyneet hyvin. Viikolla 45 otetaan käyttöön rakentamisen aikainen kiertotie. Päällystetty kiertotie toteutetaan kaksiosaisena siten, että kiertoteiden välillä käytössä on nykyinen valtatie 4 (kartta liitteessä). Kiertotien eteläisemmän osuuden pituus on noin 950 metriä ja pohjoisemman noin 250 metriä. Kiertotien eteläinen osuus päättyy pohjoisessa kiertoliittymään, jonka kautta valtatieltä 4 pääsee liittymään valtatielle 13 ja toisaalta kiertotielle kohti etelää ja myös pohjoisen suuntaan. Suunnitelman mukaan kiertotie on käytössä 07/2017 saakka.

Kevyempi kaasujalka kannattaa

Kiertotien nopeusrajoitus on 60 km/h, joten matka-ajat pitenevät jonkin verran. Rakennustyömaan alueella nopeusrajoitus on 50 km/h. Myös pistemäisiä 30 km/h rajoituksia voi olla työkohteissa.

Työmaakohteiden nopeusrajoitusten tarkoituksena on varmistaa sekä työmaan että tiellä liikkujien turvallisuus. Lisäksi halutaan välttää ajoneuvojen rikkoontumisia. (kuva liitteessä)

”Työmaiden alueilla tapahtuu paljon ja ajo-olosuhteet poikkeavat normaalista – on pysäytyksiä, työmaaliikennettä, keskeneräisiä rakenteita ja normaalia kapeampia kaistoja. Toivommekin tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä ja malttia noudattaa nopeusrajoituksia, ja näin välttää mahdollisia vaaratilanteita”, sanoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Työmaainsinööri Juhana Heikkala, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 803 71 42, juhana.heikkala@grk.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.