Takaisin

Pelastusharjoitus Lohjalla 13. ja 22. syyskuuta siirtää liikenteen moottoritieltä kiertotielle

Pelastusharjoitus Lohjalla 13. ja 22. syyskuuta siirtää liikenteen moottoritieltä kiertotielle

Julkaistu 29.08.2016

Pelastusharjoitukset sulkevat Turun moottoritien (valtatie 1) Sammatin ja Karnaisten liittymien väliltä tiistaina 13.9. ja torstaina 22.9. klo 9.30–14.30.  Harjoituspaikkana on Karnaisten tunneli Muurlan ja Lohjan välisellä alueella.  Liikenne Saukkolan liittymän ja Sammatin eritasoliittymän välillä ohjataan harjoituksen ajaksi vanhalle ykköstielle.

Lakisääteinen harjoitus sulkee Turun moottoritien liittymien Sammatti (numero 20) ja Karnainen (22) väliltä. Turusta päin Helsingin suuntaan ajava liikenne ohjataan harjoituksen ajaksi Sammatin liittymästä (20) kiertotielle vanhalle ykköstielle eli tielle 110. Helsingistä päin Turun suuntaan menevä liikenne puolestaan ohjataan tielle 110 Saukkolan liittymästä (25). Helsingistä päin Lohjalle asti voidaan kuitenkin koko ajan ajaa normaalisti, jolloin ohitetaan liittymä 25. Siksi Turun suuntaan ajavilta toivotaan erityistä valppautta oikean liittymän valinnassa.

Harjoituksessa pelastus-, poliisi- ja liikenneviranomaiset harjoittelevat erilaisten tunneleissa mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle pelastamista ja keskinäistä yhteistoimintaansa.  Harjoitustilanteet pyritään tekemään mahdollisimman toden tuntuisiksi, niin harjoiteltavat pelastusreitit kuin onnettomuustilanteet. Siksi harjoitusalueen tiet suljetaan liikenteeltä molempiin suuntiin ja liikenne ohjataan kiertotielle. Suljettuna olevilta osuuksilta ohjaavat kiertotielle liikenteenohjaajat ja opastetaulut. 

Harjoitukseen osallistuvat vaikutusalueiden pelastuslaitokset, sairaanhoitopiiri, poliisi, Liikennevirasto sekä alueelliset kunnossapitotoimijat. Harjoitus vaikuttaa myös alueen joukkoliikenteeseen. 

Median edustajilla on halutessaan mahdollisuus seurata 13.syyskuuta harjoitusta paikan päällä sopimalla tutustumiskäynnistä Tieyhtiö Ykköstien edustajan kanssa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Puuppo, Tieyhtiö Ykköstie, p. 020 719 2422 (median tutustumiskäynnit)

Projektivastaava Timo Sokka, Tieyhtiö Ykköstie, p. 020 719 2287 (kiertotiejärjestelyt)

Liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen, Liikennevirasto, p. 029 534 3649

Projekti-insinööri Marja Wuori, Liikennevirasto, p. 029 534 3834

 

Räddningsövning i Lojo den 13 och 22 september - motorvägens trafik dirigeras till en omväg

Åbo motorväg (riksväg 1) är avstängd för trafik mellan anslutningarna i Sammatti och Karnais medan de lagstadgade räddningsövningarna pågår tisdagen den 13 och torsdagen den 22 september kl. 9.30–14.30.   Räddningsövningarna äger rum i Karnais tunnel i området mellan Muurla och Lojo.   Under övningen dirigeras trafiken mellan anslutningen i Saukkola och den planskilda anslutningen i Sammatti till gamla väg 1.

Övningen stänger av trafiken på Åbo motorväg mellan anslutningen (nr 20) i Sammatti och anslutningen (nr 22) i Karnais. Under övningen dirigeras trafiken i riktningen Åbo–Helsingfors till en omväg från anslutningen (nr 20) i Sammatti till gamla väg 1 (110).  Trafiken i riktningen Helsingfors–Åbo dirigeras till väg 110 från Saukkola anslutning (nummer 25). Trafiken från Helsingfors mot Lojo löper hela tiden normalt förbi anslutning nr 25. Förarna uppmanas vara vaksamma vid valet av rätt anslutning i riktning mot Åbo.

Räddnings-, polis- och trafikmyndigheterna deltar i de lagstadgade övningarna för att öva räddningsoperationer och effektivera sitt samarbete inför olika slag av olyckssituationer som kan inträffa i tunnlar.  Man strävar efter att göra övningarna så verklighetstrogna som möjligt, både gällande räddningsvägarna och olyckssituationerna. Därför avstängs vägarna i området för trafik i båda riktningarna och trafiken dirigeras till en omväg. På de avstängda avsnitten dirigeras trafiken till omvägen av trafikoperatörer och med hjälp av informationsskyltar. 

I övningen deltar de berörda områdenas räddningsverk, sjukvårdsdistrikt, polisen, Trafikverket samt de regionala drift- och underhållsaktörerna. Övningen påverkar också kollektivtrafiken i området. 

Representanter för media erbjuds en möjlighet att följa med övningen på plats den 13 september genom att avtala om ett besök med representanten för Tieyhtiö Ykköstie.

 

Ytterligare information:

Verkställande direktör Jouni Puuppo, Tieyhtiö Ykköstie, tfn 020 719 2422 (mediabesök)

Projektansvarig Timo Sokka, Tieyhtiö Ykköstie, tfn 020 719 2287 (omvägsarrangemang)

Chef för vägtrafikcentralen Mika Jaatinen, Trafikverket, tfn 029 534 3649

Projektingenjör Marja Wuori, Trafikverket, tfn 029 534 3834