Takaisin

Liikennevirasto tilaa jäänmurtoa vastuullisesti

Liikennevirasto tilaa jäänmurtoa vastuullisesti

Julkaistu 08.07.2017

Liikennevirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta. Liikennevirasto tilaa jäänmurtopalveluita eli jäissä tapahtuvaa alusten avustamista ja hinaamista eri yhtiöiltä julkisten kilpailutusten kautta.

Liikennevirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia eri varustamojen kanssa. Tällä hetkellä isompia sopimuksia on voimassa 6 kpl. Jäänmurron kustannukset ovat vuosittain n. 50 - 70 miljoonaa euroa riippuen talven ankaruudesta ja polttoaineen hinnasta.

Hankinnoissa Liikennevirastoa sitovat muun muassa hankintadirektiivit, kansallinen hankintalainsäädäntö sekä muu hankintaan liittyvä lainsäädäntö ja Liikenneviraston oma ohjeistus.

Liikenneviraston talvimerenkulun yksikön päällikkö Markus Karjalainen toteaa, että Liikennevirasto panostaa vastuullisuuteen kaikissa hankinnoissaan.

- Olemme sitoutuneet mm. harmaan talouden torjuntaan. Toimittajien on täytettävä lakisääteiset velvoitteet, jotka sisältyvät tilaajavastuulakiin. Tulemme jatkossakin kiinnittämään huomiota siihen, että palveluntuottajat ja niiden alihankkijat toimivat vastuullisesti.

- Kilpailutuslainsäädäntö edellyttää että tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti, näin ollen tiettyä aluksen liputusmaata tai kansallisuutta ei voida suosia tai syrjiä, sanoo Karjalainen.

Liikennevirasto muistuttaa, että palveluntuottaja vastaa lain mukaan alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain asettamat vaatimukset.

Aluksen ja työsuhteiden on noudatettava lippumaan lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä. Suomessa määräysten noudattamista valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö, talvimerenkulku
Markus Karjalainen
puh. 0295 34 3422
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

liikennevirasto.fi

facebook.com/liikennevirasto

twitter.com/liikennevirasto