Takaisin

Liikennevirasto parantaa Raaseporin tasoristeysten turvallisuutta

Liikennevirasto parantaa Raaseporin tasoristeysten turvallisuutta

Julkaistu 11.01.2018

Liikennevirasto on aloittanut ratasuunnitelmien tekemisen Hyvinkää–Karjaa ja Karjaa–Hanko -rataosilla tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelmat koskevat 17 tasoristeystä Raaseporissa sekä Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia Kivelän ja Honkaniementien tasoristeyksiä. Tavoitteena on merkittävästi parantaa tasoristeysturvallisuutta Raaseporin alueella. 

Lokakuussa 2017 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta Skogbyn tasoristeys suljettiin väliaikaisesti. Nyt käynnistyvän hankeen tavoitteena on poistaa risteys käytöstä. Samalla selvitetään keinot kaikkien 17 Raaseporin ja kahden Lohjan alueen tasoristeyksen turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa tasoristeysten turvallisuutta tai tarvittaessa poistaa osa tasoristeyksistä.

Raaseporissa on tällä hetkellä 17 tasoristeystä, joista kuusi on luokiteltu vaarallisimpaan 10 prosenttiin tasoristeyksistä (seitsenportaisella asteikolla onnettomuusluokat 7 ja 6). Vuoden 2014 jälkeen alueella on poistettu kuusi tasoristeystä, joista viisi poistui Manngårdin alikulkusiltaratkaisulla. 

Tasoristeyksen parantamisesta tiejärjestelyineen laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Työn alussa tarkistetaan aiempien selvitysten ja suunnitelmien sekä alueen kaavojen asettamat reunaehdot uudelle ratasuunnitelmalle.

Suunnittelu käynnistyy alkuvuodesta ja ratasuunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden aikana. 

Liikennevirasto tekee suunnitelmat yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

 

Lisätietoja antavat

projektipäällikkö Anna Miettinen, Liikennevirasto, Raaseporin tasoristeysten ratasuunnittelu, p. 029 534 3837

ylitarkastaja Jarmo Koistinen, Liikennevirasto tasoristeysturvallisuus, p. 029 534 3166

vastaava katupäällikkö Piia Nordström, Raaseporin kaupunki, p. 0400 477 650

tekninen johtaja Jan Gröndahl, Raaseporin kaupunki p. 019 289 2550