Takaisin

Aiesopimus Vt 12 Lahden eteläisen kehätien toteuttamiseksi allekirjoitettu

Aiesopimus Vt 12 Lahden eteläisen kehätien toteuttamiseksi allekirjoitettu

Julkaistu 12.08.2015

Liikenneviraston, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan neuvottelema aiesopimus vt 12 Lahden eteläisen kehätien toteuttamisesta hyväksyttiin kuntien valtuustoissa kesäkuussa. Osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen keskiviikkona 12.8.2015

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Tiellä kulkee raskasta liikennettä ja tien turvallisuustilanne on erittäin huono. Tie sijoittuu keskelle Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennettua kaupunkimaista aluetta.

Valtatiellä on suuri merkitys Lahden ja Hollolan alueen seudulliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Raskas liikenne aiheuttaa haittoja asutukselle ja tie kulkee pohjaveden muodostumisalueella.

Lahden eteläinen kehätie -hankkeen toteutus parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta ja ohjaisi läpikulkuliikenteen pois Lahden ja Hollolan kehittyviltä keskusta-alueilta.

Lahden eteläisen kehätien toteutuskustannukset ovat 275 miljoonaa euroa. Aiesopimuksen mukaisesti valtion kustannusosuus olisi 198 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 77 miljoonaa euroa. Kuntien kustannusosuuteen sisältyy 11,5 miljoonaa euroa katuverkon rakenteita.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut ja sen hyväksymispäätöstä odotetaan helmikuussa 2016. Maastossa rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2017 keväällä. Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöstä ja lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee eduskunta.

Hankkeesta laadittu tiesuunnitelmavaiheen esittelyvideo on katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/1fqacKVPF-k

 

Lisätietoja:

Liikennevirasto: ylijohtaja Rami Metsäpelto, rami.metsapelto@liikennevirasto.fi puh. 029 534 3018

Lahden kaupunki: teknisen ja ympäristötoimialan johtaja Matti Kuronen, matti.kuronen@lahti.fi

puh. 040 576 9105

Hollolan kunta: tekninen johtaja Heikki Salonsaari, heikki.salonsaari@hollola.fi puh. 044 780 1441

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto