Takaisin

Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen rataosuudella käynnistyy vilkkain rakennuskausi

Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen rataosuudella käynnistyy vilkkain rakennuskausi

Julkaistu 05.04.2017

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen rataosuuden rakennustyöt etenevät aikataulussa ja valmistuvat Metsä Groupin biotuotetehtaan toiminnan käynnistyessä kolmannella kvartaalilla 2017.

”Viime vuoden aikana radan perusparannustyöt keskittyivät pääasiassa Jyväskylän ja Äänekosken välisen rataosuuden perusparannustöihin. Rakennustöihin sisältyivät muun muassa rataosuuden sähköistys, Kangasvuoren tunnelin korjaus, ratarakenteiden peruskorjaus sekä rataosuuden tasoristeysten turvallisuuden lisääminen parantamalla ja poistamalla tasoristeyskohtia. Kevään ja kesän 2017 aikana Jyväskylä–Äänekoski välisellä osuudella tehdään viimeistely- ja sähköistystöitä, merkittävimpien rakennusvaiheiden keskittyessä nyt Tampere–Jyväskylä väliselle osuudelle”, kertoo allianssin palveluntuottajan projektipäällikkö Jani Sinkkonen VR Trackilta.

Vihtiälässä muutoksia liikenteelle toukokuussa

5.–22. toukokuuta Jyväskyläntie suljetaan väliaikaisesti liikenteeltä Leppävedenkadun ja Vihtiäläntien välillä. Liikennejärjestelyiden aikana Vihtiälän vanha sillankansi puretaan ja uusi sillankansi tunkataan paikoilleen. Työmaan kiertotiejärjestelyt on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Lisäksi maastoon asennetaan liikennejärjestelyistä kertovat opasteet. Vihtiäläntien ja Vaajakoskentien välisellä osuudella pihoihin ajo on sallittua.

Siltatyömaan kohdalla on voimassa väliaikaisesti 30km/h nopeusrajoitus, ja tieliikenteen suurin sallittu korkeus sillan kulkuaukon kohdalla on 4,4 m.

Tampere-Jyväskylä osuudella kevät ja kesä ovat vilkkainta rakennusaikaa

Tuleva kevät ja kesä ovat kiireisintä rakennusaikaa Tampere–Jyväskylä välisellä osuudella. Rataosuuden tunneleihin tehdään peruskorjauksia ja Tampere–Orivesi välille lisätään turvalaitteita. Isoimmat korjaukset tehdään Lahdenvuoren ja Paasivuoren tunneleissa, ja muita korjattavia tunneleita ovat lisäksi Keljonkangas 1:n, Keljonkangas 2:n ja Matomäen tunnelit.

Jämsänkoski–Jyväskylä rataosuudelle on tiedossa kuuden viikon väliaikainen liikennekatko 23.6.2017 – 4.8.2017, minkä aikana rautatien henkilöliikenne korvataan linja-auto kuljetuksilla välillä Jämsä-Jyväskylä. Tavaraliikenne puolestaan ohjataan kulkemaan kiertoreitille Haapamäen kautta. Töitä tehdään liikennekatkon aikana yhtäjaksoisesti päivisin ja öisin. Junaliikenteen muutoksista ja korvaavista kuljetuksista tiedottaa tarkemmin VR.

”Hankkeen valmistuttua liikennöinti on ympäristöystävällisempää, kun pääosa liikenteestä tapahtuu sähköjunakalustolla. Lisäksi junaliikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi huomioiden kasvavat liikennemäärät. Biotuotetehtaan valmistumisen jälkeen liikenteen arvioidaan kasvavan rataosuudella nykyisestä 12 junasta 24 junaan päivässä”, sanoo projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen Liikennevirastosta.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke toteutetaan allianssimallilla. Mallissa tilaaja ja palveluntuottaja muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ratahankkeen tilaajana toimii Liikennevirasto ja hankkeen palveluntuottajana VR Track Oy.

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Lisätietoja hankkeen ratatöistä:
Projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3808
Ratahankkeen allianssin projektipäällikkö Jani Sinkkonen, VR Track Oy, puh. 040 863 0385

 

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.