Hoppa till innehåll

Helsingfors–Riihimäki: Det nya ställverket togs framgångsrikt i bruk i tågtrafiken i Kervo

Publicerad 19.8.2021 12.30

 

Ibruktagandet av det nya ställverket i Kervo pågick i nio veckor och blev färdigt den 16 augusti. På grund av andra banarbeten fortsätter undantagsarrangemangen i tågtrafiken fram till slutet av sommartidtabellsperioden, den 29 augusti.

Förmedlingskapaciteten på Finlands livligast trafikerade banavsnitt Helsingfors–Riihimäki har varit otillräcklig och trafiken på banavsnittet är tidvis känslig för störningar. Det nya ställverket som tagits i bruk i Kervo är en förutsättning för att bygga tilläggsspår som förbättrar förmedlingskapaciteten och störningståligheten och när tilläggsspåren blir färdiga, blir det också möjligt att öka tågturerna.

Ställverket övervakar bland annat att de spåravsnitt som tåget använder är fria och att växlarna är i ett läge som tryggar tågets färdväg.

– Vid ibruktagandet kopplade vi säkerhetsanordningar, såsom signaler, växlar och spåravsnitt, till det nya systemet. Under sommaren gjorde vi dessutom alla nödvändiga kontroller och tester innan överlåtelsen för trafiken, säger Veli-Matti Kantamaa, som är projektchef vid Trafikledsverket.

Flera aktörer deltar i projektet som noggrant indelats i faser

Ibruktagandet av Kervos ställverk som tog nio veckor och utfördes i åtta olika arbetsfaser, framskred som planerat och blev färdigt enligt tidtabellen. För att koordinera ibruktagandet och trafiken krävdes omfattande undantagsarrangemang i tågtrafiken. Trots att arbetet framskred som planerat och enligt tidtabellen, måste man ställa in några tågturer under ibruktagandet.

Ibruktagandet föregicks av en två år lång planerings- och beredningsperiod i samarbete med utrustningsleverantören Siemens Oy, ställverksentreprenören NRC Group Finland Oy, ibruktagnings- och granskningstjänsten Sweco Infra & Rail Oy samt ett flertal andra aktörer inom järnvägsbranschen.

– Eftersom ibruktagandet ägde rum på ett livligt trafikerat banavsnitt som redan från tidigare var känsligt för störningar, förbereddes arbetet i omfattande samarbete med aktörer inom järnvägstrafiken. Samarbetet mellan de olika aktörerna fungerade bra och gick smidigt under hela projektets gång. Man kan säga att arbetet i helhet var mycket lyckat eftersom ibruktagandet genomfördes utan att leda till oförutsedda ändringar i trafiken, berättar Joni Mäkelä vid Rejlers Finland Oy, som ansvarade för byggandet av objektet.

– Projektet, som bestod av åtta faser, blev färdigt enligt tidtabellen och arbetet orsakade inga förseningar i tågtrafiken. Som helhet lyckades projektet mycket bra, tackar Kantamaa.

Undantagsarrangemangen i tågtrafiken fortsätter till slutet av august

Undantagsarrangemangen i tågtrafiken som beror på andra järnvägsarbeten som pågår fram till slutet av augusti påverkar i synnerhet K-, I- och P-tågtrafiken. Resenärerna uppmanas planera sina resor på förhand och reservera mer tid än vanligt för resorna.

Följande undantag gäller fortfarande i tågtrafiken fram till den 29 augusti:

K-tågen

  • På vardagar cirka kl. 5.30–19.30 trafikerar K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo, huvudsakligen med 20 minuters mellanrum. På vardagar 16–29 augusti under rusningstid cirka kl. 6.30–8.30 och 15.30–17.30 trafikerar K-tågen med 10 minuters mellanrum.
  • Tidigt på morgonen, på kvällar och veckoslut trafikerar K-tågen med 20 minuters mellanrum mellan Helsingfors och Kervo. K-tågen mot Kervo stannar inte i Bocksbacka på vardagar cirka kl. 5.30–23.00 och på veckoslut cirka kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt.
  • För passagerare som reser med K-tåget i riktning mot Helsingfors lönar det sig att byta till P-tåget redan i Sandkulla. Passagerare som reser mot Kervo rekommenderas att resa med I-tåget ända till Sandkulla.

I- och P-tågen

  • I- och P-tågen trafikerar på vardagar kl. 7.00–20.00 med 10 minuters mellanrum, på kvällar cirka kl. 20.00–23.00 med 20 minuters mellanrum och efter kl. 23.00 med ungefär 30 minuters mellanrum.
  • Under veckosluten trafikerar I- och P-tågen med 20 minuters mellanrum från morgon till kväll kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt. I-tågen stannar inte i Bocksbacka på vardagar cirka kl. 5.30–23.00 och på veckoslut cirka kl. 8.30–23.00.
     
  • På grund av byggplatsen i Bocksbacka är sträckan mellan Åggelby och Dickursby enkelspårig på stadsbanan. Därför kör vartannat I-tåg förbi de mellanliggande stationerna mellan Åggelby och Dickursby.

D-, Z- och R-tågen övergår nu till normal trafiktidtabell i och med att det nya ställverket tagits i bruk. Inte heller i fjärrtågtrafiken finns det längre några undantagsarrangemang.

I den första etappen av projektet för utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors–Riihimäki ligger fokus på att förbättra trafikplatserna. Den andra etappen som inleds i början av 2022 omfattar byggande av tilläggsspår mellan Kervo och Jokela. Banplaneringen för den tredje etappen pågår. I slutskedet av hela projektet kommer banavsnittet mellan Kervo och Riihimäki att vara fyrspårigt.

Mer information:

Trafikledsverket: Riitta Parviainen, projektchef, [email protected], tfn 029 534 3034

Trafikledsverket: Veli-Matti Kantamaa, projektchef (säkerhetsanordningar), [email protected], tfn 029 534 3813

I projektet Helsingfors–Riihimäki skapas förutsättningar för en smidigare trafik på Finlands livligast trafikerade banavsnitt, stambanan. Projektet genomförs i tre etapper, varav den första pågår 2016–2022. www.vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv