Hoppa till innehåll

Arbetet i Dickursby slutförs och trafiken återgår till det normala måndagen den 23 oktober

Publicerad 20.10.2023

Tågtrafiken i Dickursby återgår till det normala måndagen den 23 oktober 2023. Ändringarna på bangården ökar trafikens smidighet och kapacitet på hela banavsnittet Helsingfors–Riihimäki. Samarbetet har spelat en nyckelroll för att byggandet ska lyckas på den livligt trafikerade bangården.

Spåren på Dickursby bangård

Ändringarna på Dickursby bangård är en del av banprojektet Helsingfors–Riihimäki, där huvudbanans driftsäkerhet förbättras och kapaciteten ökas. Ändringarna på Dickursby bangård är en förutsättning för de tilläggsspår som ska byggas. Utan förändringar skulle Dickursby bli en flaskhals för trafiken.

Trafikstörningarna minimeras genom samarbete

Dickursby bangård har under hela entreprenaden använts för tågtrafik. Man har varit tvungen att stänga spår och plattformar enligt hur arbetsskedena framskrider, men allt har ändå förlöpt som planerat. Det har förekommit många ändringar i tågtrafikens tidtabeller och i och med att spåren har stängts har även antalet tågturer minskat. Samarbetet och samordningen av tidtabellerna med banprojektet, VR, HRT och Fintraffics trafikplanering har haft en central roll för att entreprenaden ska lyckas. 

"I Dickursby har man lyckats schemalägga omfattande banarbeten under den mycket livliga tågtrafiken utan större störningar i tågtrafiken. Ett gott och lösningsorienterat samarbete mellan olika parter har varit en avgörande faktor för framgången", berättar projektchef Riitta Parviainen vid Trafikledsverket.

500 tåg per dygn åkte genom entreprenadområdet

När spåren var ur bruk styrdes platserna där tåg möts söderut, till exempel till Parkstad. Normalt åker det cirka 750 tåg per dygn genom Dickursby bangård. 

"Under entreprenaden var trafiken, även om den hade minskats, 500 tåg per dygn. Trafikplaneringen i anslutning till entreprenaden inleddes ett år innan arbetet inleddes. Tack vare god planering förlöpte trafiken problemfritt under undantagsförhållandena. Trafikledningen har naturligtvis haft mycket att göra när man sett till att tågtrafiken löpt smidigt medan spåren varit stängda, berättar trafikplanerare Reijo Miikkola vid Fintraffic, som har arbetat med järnvägstrafik i 41 år.

Arbetet i Dickursby fortsätter nästa år

I Dickursby slutförs arbetet fram till november. Nästa år fortsätter arbetet i bangårdens norra ända, där man gör motsvarande ändringar i spår, växlar, elektriska bankonstruktioner och säkerhetsanordningar som i bangårdens södra ända. Man strävar efter att utföra arbetet med så små trafikstörningar som möjligt. 

Mer information om projektet:
Trafikledsverket: Riitta Parviainen, projektchef, [email protected], tfn 0295 34 3034

Följ projektet:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

I projektet Helsingfors–Riihimäki skapas förutsättningar för en smidigare trafik på Finlands livligast trafikerade banavsnitt, stambanan. Projektet genomförs i tre faser, varav det första byggnadsarbetet pågår 2016–2024 och det andra 2021–2028.