Hoppa till innehåll

I Kervo inleds ett av Finlands största ibruktaganden av ett säkerhetsanordningssy-stem för spårtrafiken – arbetet medför betydande konsekvenser för tågtrafiken i sommar

Publicerad 31.5.2021 8.00

 

I Kervo förbättras spårtrafikens säkerhet från och med den 21 juni 2021. Ändringarna i tågtrafiken träder till största delen i kraft redan vid övergången till sommartidtabellsperioden den 7 juni och fortsätter till den 29 augusti. Ibruktagandet av ett ställverk som övervakar tågtrafikens säkerhet medför betydande konsekvenser för tågtrafiken, till exempel glesare tågturer för K-tågen, inställda D- och Z-tåg samt ändringar i tågens avgångsspår och restider. Resenärerna uppmanas planera sina resor på förhand och reservera mer tid än vanligt för resorna.

Förnyandet av ställverket i Kervo har framskridit till ibruktagningsskedet och det nya ställverket tas i bruk under sommaren. Ställverket förbättrar säkerheten i spårtrafiken eftersom det bland annat övervakar att de spåravsnitt som tåget använder är fria och att växlarna är i ett läge som tryggar tågets färdväg.

Ändringar i passagerartrafiken under sommaren

De mest betydande konsekvenserna som ibruktagandet av ställverket medför för trafiken omfattar inställda Z- och D-tåg, glesare tågturer för K-tågen, nedskärningar i rusningstrafiken för R-tågen samt ändringar i tågens avgångsspår.

Ibruktagandet har beretts i samarbete med aktörerna inom järnvägstrafiken. Ändringarna i tågens tidtabeller beaktas i HRT:s och VR:s digitala resesökningstjänster och i de ruttalternativ de erbjuder. Dessutom utnyttjas högtalarutrop i tågen och på stationerna, skyltar och infoskärmar på plattformarna för att informera passagerarna.
 

Specificering av de viktigaste konsekvenserna som ibruktagandet av ställverket medför för trafiken:

K-tågen

Undantagstrafiken för K-tågen inleds den 7.6.2021 på grund av andra banarbeten.

  • Vardagar cirka kl. 5.30–19.30 trafikerar K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo, huvudsakligen med 20 minuters mellanrum. Vardagar under tiden 7–27.6 och 16–29.8 under rusningstid cirka kl. 6.30–8.30 samt 15.30–17.30 trafikering med 10 minuters mellanrum.
  • Tidigt på morgonen, på kvällar och veckoslut trafikerar K-tågen med 20 minuters mellanrum mellan Helsingfors och Kervo. K-tågen mot Kervo stannar inte i Bocksbacka på vardagar cirka kl. 5.30–23.00 och på veckoslut cirka kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt.
  • För passagerare som reser med K-tåget i riktning mot Helsingfors lönar det sig att byta till P-tåget redan i Sandkulla. Passagerare som reser mot Kervo rekommenderas att resa med I-tåget ända till Sandkulla.

I- och P-tågen

  • I- och P-tågen trafikerar under tiden 7.6–29.8 med 10 minuters mellanrum dag- och nattetid på vardagar, men kvällstid cirka kl. 19.00–23.00 med 20 minuters mellanrum.

 

  • Under veckosluten trafikerar I- och P-tågen med 20 minuters mellanrum från morgon till kväll kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt. I-tågen stannar inte i Bocksbacka på vardagar cirka kl. 5.30–23.00 och på veckoslut cirka kl. 8.30–23.00.

D-tågen

D-tågen trafikerar inte alls under tiden 7.6–15.8. Ersättande förbindelser från Tavastehus till Helsingfors och från Helsingfors till Tavastehus trafikeras med R-tågen.

Z-tågen

  • Under tiden 7.6–15.8 förlängs Z-tågens restid mellan Helsingfors och Lahtis med cirka 6–8 minuter.

 

  • Under perioderna 21.6–6.7 och 16–22.7 trafikerar största delen av Z-tågen endast mellan Haarajoki och Lahtis. Rusningstågen från Kouvola kör till Helsingfors och från Helsingfors ända till Kouvola, precis som morgonens första och kvällens sista turer.
  • När Z-tågen ställs in mellan Helsingfors och Haarajoki under tiden 21.6–6.7 och 16–22.7 ordnas en ersättande busstransport mellan järnvägsstationerna i Kervo och Haarajoki (linje 979X). Bussarna körs en gång i timmen från hållplatserna i anslutning till stationerna. Vid Kervo och Haarajoki stationer finns skyltar som hänvisar passagerarna till den ersättande bussen. Från Kervo ordnas ingen bussförbindelse som ersätter Z-tågen till Helsingfors. Tidtabellerna har dock planerats så att det går smidigt att byta mellan buss 979X och R-tågen i Kervo.

R-tågen

R-tågens restid förlängs med fem minuter under tiden 7.6–15.8. R-tågens rusningstrafik har skurits ned i alla arbetsskeden. R-tågen trafikerar i regel med 30 minuters mellanrum hela dagen. Under tiden 7–27.6 och 9–15.8 körs dessutom ett extra rusningståg från Riihimäki kl. 6.59 och från Helsingfors kl. 16.24 på vardagar.

 

Fjärrtågen

Fjärrtågen norrut samt österut från Helsingfors, Böle och Dickursby (även tågen till Ryssland) avgår och anländer med några minuters ändringar under tiden 7.6–15.8. 

Fjärrtågen norrut och österut från Helsingfors, Böle och Dickursby avgår i regel sju minuter tidigare. På motsvarande sätt anländer fjärrtågen från dessa riktningar till Dickursby, Böle och Helsingfors cirka sju minuter senare än i nuläget. Exakta tidtabeller kan kontrolleras i VR:s resesökning på adressen vr.fi.

Förnyelsen av ställverket är en del av en större helhet

Förnyelsen av ställverket i Kervo är en del av projektet för utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors–Riihimäki, som är Finlands livligast trafikerade banavsnitt. I projektet förbättras banavsnittets funktionssäkerhet. Målet med projektet är att förbättra banavsnittets förmedlingskapacitet och störningstålighet. Förnyelsen av ställverket i Kervo är en förutsättning för genomförandet av de tilläggsspår som ingår i projektets följande etapper.

”Man har kunnat bygga upp ett nytt säkerhetsanordningssystem inom de arbetsluckor som trafiken möjliggör.  Ibruktagandet förutsätter att spåren stängs. Trots noggrann planering är det möjligt att det uppstår överraskande konsekvenser för tågtrafiken, till exempel förseningar, eftersom ibruktagandet sker på ett mycket livligt trafikerat och sedan tidigare störningskänsligt banavsnitt”, säger projektchef Riitta Parviainen.

I den första etappen av projektet för utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors–Riihimäki ligger fokus på att förbättra trafikplatserna. Den andra etappen som inleds i början av 2022 omfattar byggande av tilläggsspår mellan Kervo och Jokela. Banplaneringen för den tredje etappen pågår. I slutskedet av hela projektet kommer banavsnittet mellan Kervo och Riihimäki att vara fyrspårigt.

Tilläggsinformation

Då ibruktagandet inleds kommer det att finnas information om undantagstrafik och hur arbetet framskrider på Trafikledsverkets webbplats och sociala medier. Arbetena i Kervo kan följas på Facebook på adressen www.facebook.com/keravanasetinlaite. Dessutom informerar HRT och VR om ändringar i passagerartrafiken på sina webbplatser och kanaler i sociala medier.

Mer information om undantagstrafiken

HRT: Joona Packalen, [email protected], tfn 040 573 1283 och www.hsl.fi/sv

VR: VR Group mediadesk, [email protected], tfn 0294 34 7123 och www.vr.fi/sv

Mer information om projektet

Trafikledsverket: Riitta Parviainen, projektchef, [email protected], tfn 0295 34 3034

Trafikledsverket: Veli-Matti Kantamaa, projektchef (säkerhetsanordningar), [email protected], tfn 029534 3813

I projektet Helsingfors–Riihimäki skapas förutsättningar för en smidigare trafik på Finlands livligast trafikerade banavsnitt, stambanan. Projektet genomförs i tre etapper, varav den första pågår 2016–2022. www.vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv